PL EN


2019 | 3(63) | 106–123
Article title

Ocena rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Authors
Content
Title variants
EN
Assessment of the governmental Bill on Amending the Act – the Commercial Companies Code and Certain other Acts
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The possibility of choosing a management system for a simple joint stock company, between a dualistic system of company bodies and a monistic one should be assessed positively. Another feature of a simple joint-stock company is the lack of fixed share capital, which is replaced by variable share capital without a defined minimum value, and the possibility to subscribe for shares in exchange for contributions in the form of the provision of work or services. In this respect, the bill does not meet the requirements of minimum creditor protection. Introduction of many new solutions for a simple joint-stock company will cause interpretative doubts regarding the functioning of a limited liability company or a joint-stock company.
Year
Volume
Pages
106–123
Physical description
Contributors
author
  • Doktor hab., prof. UŚ, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; piotr.pinior@us.edu.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2084-0325
References
  • Kappes A., Prosta spółka akcyjna – czy rzeczywiście prosta i czy potrzebna? Uwagi do projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych wprowadzającego prostą spółkę akcyjną (projektowane art. 301(1)–301(121) KSH), „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 5.
  • Kruczalak-Jankowska J., Prosta spółka akcyjna – polską superspółką?, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 9.
  • Pinior P. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, Warszawa 2015.
  • Pinior P., Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2013.
  • Pinior P., Podejmowanie uchwał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2019.
  • Przychoda M., Francuska spółka akcyjna uproszczona (SAS), „Przegląd Prawa Handlowego” 2017, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c189a03e-dad4-4bf5-9530-efa0649b2b94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.