Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1 (1) | 20-35

Article title

Internetowa aktywność gospodarcza spółdzielni socjalnych na dolnym śląsku

Content

Title variants

EN
On-line business activity of social cooperatives in Lower Silesia

Languages of publication

PL EN

Abstracts

This article is an attempt to establish the level of Internet use in a business activity by managers of social cooperatives operating in Lower Silesia. Social cooperatives as a form of social enterprise must maintain a profitable business activity. Only this way they can provide jobs for people facing social exclusion, which is their primary objective. To make this possible it is necessary to take market orientation approach so also compete with other for-profit entrepreneurs. The article discusses the results of authors’ research about on-line business activity of social cooperatives in Lower Silesia and compares them to the results of an analysis carried out for the small and medium enterprises sector. This sector was chosen as a control group because of similarities between it and the social enterprises sector. The conducted analyzes show a lower level of social cooperatives on-line business activity especially among the newly created entities.

Year

Issue

Pages

20-35

Physical description

References

 • Brol M., Czetwertyński S., Kształtowanie preferencji podmiotów rynkowych w dobie cyfryzacji, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ekonomia i Prawo Tom XII, nr 2/2013, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 321-331.
 • Carini C., Costa E., Carpita M., Andreaus M., The Italian Social Cooperatives in 2008: A Portrait Using Descriptive and Principal Component Analysis, Euricse Working Paper n. 35|12, Trento 2012.
 • Carini C., Costa E., Exploring the Performance of Social Cooperatives During the Economic Crisis: The Italian Case, Euricse Working Paper Series n. 59|13, Trento 2013.
 • Castells M., Galaktyka internetu. Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań 2003.
 • Cimochowski G., Hutten-Czapski F., Rał M., Sass W., Polska internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, The Boston Consulting Group, Boston/Warszawa 2011.
 • Defourny J., From Third Sector to Social Enterprise, [w:] C. Borzaga, J. Defourny (red.), The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London/New York 2001, s. 1-28.
 • Defourny J., Nyssens M., The EMES approach of social enterprise in a comparative perspective, EMES Working Papers Series no. 12/03, EMES European Research Network asbl, Liege 2012.
 • Herbst J., Kondycja ekonomii społecznej w Polsce 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
 • Internauci 2013, Komunikat z badań BS/75/2013 czerwiec 2013, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa 2013.
 • Kaczmarek B.M., Jak założyć spółdzielnię socjalną?, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2010.
 • Niedźwiedzki M., Globalny handel elektroniczny, PWN, Warszawa 2004.
 • Ridley-Duff R., Bull M., Understanding Social Enterprise: Theory and Practice, SAGE, London 2011.
 • Rosenoer J., Armastrong D., Gates J.R., Firma w Internecie. Jak z powodzeniem wykorzystywać w biznesie możliwości Internetu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), DzU UE 9.8.2008 L 214/3.
 • Social Enterprise. A progress report on Social Enterprise: a strategy for success, Department of Trade and Industry, DTI/Pub 6853/3k/10/03/NP. URN 03/1361, London 2003.
 • Social Enterprise: a strategy for success, Department of Trade and Industry, DTI/Pub 6058/5k/07/02/NP. URN 02/1054, London 2002.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze, DzU 1982, nr 30, poz. 210.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych, DzU 2006, nr 94, poz. 651.
 • http://ozrss.pl/ (05.02.2014).
 • http://ozrss.pl/category/katalog/wojewodztwo/dolnoslaskie/ (08.02.2014).
 • http://www.emes.net/about-us/who-we-are/ (06.02.2014).
 • http://www.internetworldstats.com/stats.htm (05.02.2014).
 • http://www.panato.org (05.02.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1916122-a0e6-4c53-bd25-d64e9484c9ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.