Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 16 | 3 | 83-92

Article title

POWIĄZANIA PRZYCZYNOWE MIĘDZY CENAMI PSZENICY W POLSCE I NIEMCZECH – ANALIZA W DZIEDZINIE CZĘSTOTLIWOŚCI

Content

Title variants

EN
CAUSAL LINKS BETWEEN WHEAT PRICES IN POLAND AND GERMANY – A FREQUENCY DOMAIN APPROACH

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Analiza przyczynowości w sensie Grangera w dziedzinie czasu nie pozwala na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przyczynowość jest wynikiem transmisji sygnałów o niskich czy o wysokich częstotliwościach. W niniejszym opracowaniu wykorzystano test Breitunga-Candelona do oceny przyczynowości w sensie Grangera w dziedzinie częstotliwości tygodniowych cen pszenicy paszowej w Polsce i Niemczech w latach 2005-2013. Przeprowadzone badania potwierdziły występowanie przyczynowości między cenami wskazując jednocześnie, że transmisja sygnałów cenowych z rynku niemieckiego do polskiego dotyczy głównie cykli o niskich częstotliwościach.
EN
Granger causality analysis in the time domain does not allow answering the question whether causality is the result of the transmission of low or high frequency signals. In this study, the Breitung-Candelon test was applied to assess Granger causality in the frequency domain for weekly prices of feed wheat in Poland and Germany in the years 2005-2013. The study confirms the existence of Granger causality between prices indicating that the transmission of price signals from the German to Polish market refers to low frequency cycles.

Year

Volume

16

Issue

3

Pages

83-92

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Barrett C. B. (2001) Measuring Integration and Efficiency in International Agricultural Mar-kets, Review of Agricultural Economics 23(1), pp. 19–32.
 • Breitung J., Candelon B. (2006) Testing for short and long-run causality: a frequency domain approach, Journal of Econometrics 132, pp. 363–378.
 • Fackler P. L., Goodwin B. K. (2001) Spatial Price Analysis, [w:] B. L. Gardner, G. C., Rausser (red.), Handbook of Agricultural Economics, Elsevier, pp. 972–1025.
 • Geweke J. (1982) Measurement of linear dependence and feedback between multiple time series, Journal of the American Statistical Association 77, pp. 304–324.
 • Goodwin B. K., Piggott N.E. (2001) Spatial Market Integration in the Presence of Threshold Effects, American Journal of Agricultural Economics 83, pp. 302–317.
 • Granger C. W. J. (1969) Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, Econometrica, 37(3), pp. 424–38.
 • Hamulczuk M., Łopaciuk W. (2013) Price linkage between milling and feed wheat prices in Poland and Germany, Scientific Journal Warsaw University of Life Science: Problems of World Agriculture 13(4), pp. 34–44.
 • Hamulczuk M. (2015) Asymetria w transmisji cen pszenicy paszowej między rynkiem polskim i niemieckim, J. Agribus. Rural Dev., 1(35), str. 57–65.
 • Hodrick R. J., Prescott E. C. (1997) Postwar US business cycles: an empirical investigation, Journal of Money, Credit, and Banking, No. 29(1), pp. 1–16.
 • Hosoya Y. (1991) The decomposition and measurement of the interdependence between second-order stationary process, Probability Theory and Related Fields 88, pp. 429-444.
 • Hosoya Y. (2001) Elimination of third series effect and defining partial measures of causality, Journal of Time Series Analysis 22, pp. 537–554.
 • Listorti G., Esposti R. (2012) Horizontal Price Transmission in Agricultural Markets: Fundamental Concepts and Open Empirical Issues, Bio-based and Applied Economics 1(1), pp. 81–96.
 • Meyer J., von Cramon-Taubadel S. (2004) Asymmetric Price Transmission: A Survey, Journal of Agricultural Economics, Vol. 55, No. 3, pp. 581-611.
 • Miljkovic D. (1999) The Law of One Price in International Trade: A Critical Review, Review of Agricultural Economics 21, pp. 126–139.
 • Osińska M. (2008) Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008.
 • Pierce D. A. (1979) R-squared measures for time series, Journal of the American Statistical Association, 74, pp. 901-910.
 • Prakash A. (red.) (2011) Safeguarding food security in volatile global markets, FAO.
 • Rembeza J. (2010) Transmisja cen w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uczelnianie PK, Koszalin.
 • Toda H. Y., Yamamoto T. (1995) Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes, Journal of Econometrics 66, pp. 225–250.
 • Tsay R. S. (2010) Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons, New Jersey.
 • Zieliński Z. (1991) Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zjawisk ekonomicznych, Wyd. UMK, Toruń.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c193904e-a9ce-41c1-bcdc-4089a16c1b90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.