Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 31 | 315-324

Article title

Cierpienia duchowe dziecka. Psychologiczne aspekty

Content

Title variants

EN
Spiritual suffering of the child. Psychological aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje problem cierpień duchowych dziecka od poczęcia aż do okresu wczesnoszkolnego. Wyjaśnia, jak te cierpienia wpływają na aktualną sytuację życiową dziecka oraz na jego przyszłość. W artykule ukazana jest również zależność pomiędzy inteligencją duchową, rozwojem duchowym, rozwojem psychicznym, zycznym a cierpieniami duchowymi. W artykule tym autorka podaje własną definicję cierpień duchowych.
EN
The article takes up the problem of spiritual suffering of the child during his lifetime. It explains how spiritual suffering in;uences present and future life of a child. The article also shows the connection between spiritual intelligence, spiritual development, physical development and spiritual suffering. The author gives her own definition of spiritual suffering in this article.

Year

Issue

31

Pages

315-324

Physical description

Contributors

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Stalowa Wola

References

 • Amorth G., Wyznania egzorcysty, Częstochowa 2007.
 • Amorth G., Nowe wyznania egzorcysty, Częstochowa 2008.
 • Amorth G., Egzorcyści i psychiatrzy, Częstochowa 2008.
 • Augustyn J., Świat naszych uczuć. Mały przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu ludzkich uczuć, Kraków 2000.
 • Augustyn J., Ból krzywdy, radość przebaczenia, Kraków 2000.
 • Becelowska D., Repetytorium z rozwoju człowieka, Jelenia Góra 2006.
 • Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 1998.
 • Kocańda B., Jak pomagać cierpiącym z powodu działania złych duchów. Poradnik, Kraków 2007.
 • Kornas-Biela D., Wokół początku życia ludzkiego, Warszawa 2002.
 • Leszczyńska K., Pasek Z., Nowa duchowość w badaniach społecznych, w: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, red. K. Leszczyńska, Z. Pasek, Kraków 2008.
 • Pereira R., Wymagające uzdrowienia, w: Rekolekcje z egzorcystą, red. M. Orzepowska, Kraków 2007.
 • Razza C., Eirikis D., Filtr przeciwsłoneczny. Jak chrześcijanie zamykają się na łaskę, Poznań 2000.
 • Turner J. S., Helms D. O., Rozwój człowieka, Warszawa 1999.
 • Vasta R., Haith M. M., Miller S. A., Psychologia dziecka, Warszawa 1995.
 • Zobaczyłam twarz diabła. Rozmowy z egzorcystą, red. E. M. Płońska, Szczebrzeszyn 2012.
 • Zohar D., Inteligencja duchowa. Inwestowanie w wartości, w: Biznes, t. 5, Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. K. Szczepaniak, Warszawa 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1986ecf-fa2e-4b22-830b-ec5116d90006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.