Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | UCS 2017 | UCS 2017: 18(1) | 117-128

Article title

Życie w pojedynkę w dobie społeczeńśtwa ponowoczesnego - alternatywa dla tradycyjnej rodziny?

Authors

Content

Title variants

EN
Single life in a postmodern society – an alternative for a traditional family?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule przedstawiono kazus singlizmu, czyli egzystowania jednostki w pojedynkę, solo, bez pary, we współczesnym społeczeństwie polskim. Wiek XXI jest określany przez socjologów mianem rzeczywistości ponowoczesnej, tj. takiej, w której przeobrażeniom podlegają podstawowe wymiary ludzkiej rzeczywistości w aspekcie społecznym, aksjologicznym, politycznym, ekonomicznym itp. Owa reorientacja nie ominęła także podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina, czego dowodzi upowszechnienie się jednej z tendencji ponowoczesnych, jaką jest singlowanie, tj. egzystowanie w pojedynkę. Czy singlizm faktycznie może zastąpić tradycyjną rodzinę?

Year

Volume

Pages

117-128

Physical description

Dates

published
2017-02-13

Contributors

References

 • Adamski F. (1982), Socjologia małżeństwa i rodziny: wprowadzenie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bauman Z. (2007), Płynne życie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Cudak H. (1997), Wstęp. [w:] H. Cudak (red.), Rodzina polska u progu XXI wieku: I sympozjum naukowe. Łowicz: Wydawnictwo Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej, s. 9-12.
 • Cudak H. (2014), Model funkcjonowania współczesnej rodziny polskiej. [w:] S. Cudak, E. Adasiewicz (red.), Współczesna rodzina w Polsce i na świecie. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, s. 13-24.
 • Czernecka J. (2009), Cechy idealnego partnera i idealnego związku w opinii polskich singli i singielek. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 34: 139-154.
 • Czernecka J. (2014), Wielkomiejscy single. Warszawa: Poltext.
 • Encyklopedia, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/separacja;3974011.html [dostęp: 29.11.2016].
 • Garbula J.M. (2013), Współczesna rodzina – między zakorzenieniem a przygodnością. [w:] J.M. Garbula, A. Zakrzewska, W. Sawczuk (red.), Świat rodziny – perspektywa interdyscyplinarna wobec trwania i zmiany. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 11-27.
 • Giddens A. (2004), Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grzeszczyk E. (2005), Pojedyncze, profesjonalistki... „single professional women” w Polsce i na świecie. „Kultura i Społeczeństwo” 2: 199-226.
 • Giddens A. (2008), Konsekwencje nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kapias M. (2014), Wstęp. [w:] M. Kapias, R. Śpiewak (red.), Kryzys w rodzinie czy rodzina w kryzysie: społeczno- moralne problemy współczesnej rodziny, praca zbiorowa. Pszów: Fidelis, s. 7-12.
 • Kawula S. (2005), Kształty rodziny współczesnej. Szkice familologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kuklińska K.L. (2013), Singlizm. Nowy styl życia w ponowoczesnym świecie. Warszawa: Trio.
 • Kwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Żak.
 • Lewicka M. (2014), Wybory życiowe studentów: małżeństwo, rodzina, formy alternatywne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Lubowiecki-Vikuk A. (2013), Znaczenie kultury fizycznej i turystyki w zdrowym stylu życia osób samotnych. [w:] K.L. Kuklińska (red.), Singlizm. Nowy styl życia w ponowoczesnym świecie. Warszawa: Trio, s. 71-89.
 • Majkowski W. (2010), Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów.
 • Olechnicki K., Załęcki P. (1997), Słownik socjologiczny. Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC.
 • Palus K. (2010), Wybrane psychologiczne uwarunkowania braku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Paprzycka E. (2013), Bycie singlem jako doświadczenie niejednorazowe w przebiegu życia. [w:] K.L. Kuklińska (red.), Singlizm. Nowy styl życia w ponowoczesnym świecie. Warszawa: Trio, s. 91-119.
 • Peter-Wirski M. (2008), Wpływ ponowoczesności na przemiany rodziny. [w:] M.M. Kowalczyk, S. Cudak (red.), Problemy współczesnej rodziny polskiej. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 8-21.
 • Piłat E. (2016), Słodki żywot połówki, http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/ona-i-on/art,211,slodki-zywot-polowki.html [dostęp: 2.12.2016].
 • Ruszkiewicz D. (2008), Życie w pojedynkę. Ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów? Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 • Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Nomos.
 • Starożytność, http://www.starozytnosc.info/filozofia-grecka-rzymska [dostęp: 1.04.2017].
 • Szabelska G., Tarasenko G. (2014), Wstęp. [w:] G. Szabelska, G. Tarasenko (red.), Rodzina współczesna: portret interdyscyplinarny. Bydgoszcz, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, s. 12-14.
 • Szacki J. (2012), Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny: ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sztompka P. (2007), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 • Szumilas-Praszek W. (2013), Egzystencja w pojedynkę jako konkurencja dla współczesnego życia rodzinnego – zmiana filozofii życia. Nowe wyzwanie społeczne i edukacyjne w dobie kultury instant. [w:] N. Starik, A. Zduniak (red.), Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań, t. 3. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, s. 401-409.
 • Trimberger K. (2008), Nowa singielka. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Tymicki K. (2001), Starokawalerstwo i staropanieństwo. Analiza zjawiska. „Studia Socjologiczne” 4: 77-106.
 • Tyszka Z. (1982), Rodziny współczesne w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Tyszka Z. (1997), System metodologiczny poznańskiej szkoły socjologicznych badań nad rodziną. Poznań: Zakład Socjologii Rodziny. Instytut Socjologii UAM.
 • Tyszka Z. (2004), Stan i przeobrażenia rodzin polskich na przełomie wieków XX i XXI. Niedawna przeszłość i teraźniejszość. [w:] Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 15-24.
 • Żurek A. (2005), Relacje łączące młodych singli z rodzicami. [w:] W. Wrzesień, A. Żurek, I. Przybył (red.), Rodzice i ich dzieci w tańcu pokoleń. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-94.
 • Żurek A. (2008), Single. Żyjąc w pojedynkę. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Notes

PL
Artykuł trzynasty w numerze UCS 2017: 18(3)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c199d267-e099-4dbf-a7c1-7f519f81b967
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.