Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 64 | 10: Glottodydaktyka | 27-35

Article title

Элементы культуры в пособии А знаете ли Вы Россию?

Title variants

PL
Elementy kultury w podręczniku A знаете ли Вы Россию?
EN
Elements of Culture in a Handbook А знаете ли Вы Россию? [Do you know Russia?]

Languages of publication

RU

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano podręcznik, który może być wykorzystany na zajęciach z geografii Rosji, realioznawstwa, lingworealioznawstwa oraz praktycznego nauczania języka rosyjskiego. Bazą tekstową i treściową podręcznika stał się cykl filmów animowanych Multirussia, prezentujących w ciągu jednej minuty jedną jednostkę administracyjną Rosyjskiej Federacji. Dobór treści został dokonany przez użytkowników języka rosyjskiego. W artykule wyodrębniono elementy kultury rozumiane jako wartości, rezultaty ludzkiej działalności i opis instytucji kultury.
EN
The article presents a handbook which may be used to teach about Russian geography, everyday reality, liguocultural studies, as well as practical language skills. The content of the handbook is based on animated films from the Multirussia series, each presenting one administrative unit of the Russian Federation in the time of one minute. The choice of content elements was made by the native speakers of Russian. The article focuses on the elements of culture understood as values, results of human activity and descriptions of cultural institutions.

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Брудный, А.А., Психологическая герменевтика: Учебное пособие, Москва 1998.
 • Гуревич, П.С., Культурология: учебник для вузов, Москва 2003.
 • Иванищева О.Н., Язык и культура: учебное пособие, Мурманск 2007.
 • Имплицитность в языке и речи, отв. ред. Е.Г. Борисова, Ю.С. Мартемьянов, Москва 1999.
 • Кравченко, А.И., Культурология: Словарь, Москва 2001.
 • Культурология: ХХ век. Словарь, Санкт-Петербург 1997.
 • Лотман Ю.М., Семиосфера, Санкт-Петербург 2000.
 • Маслова В.А., Лингвокультурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, Москва 2004.
 • Психология и культура, ред. Д. Мацумото, Санкт-Петербург 2003.
 • Рождественский Ю.В., Введение в культуроведение, Москва 2000.
 • Стеблин-Каменский М.И., Труды по филологии, Санкт-Петербург 2003.
 • Стефаненко Т.Г., Этнопсихология, Москва 2000.
 • Jeglińska B., Ewaluacja programu nauczania „А знаете ли Вы Россию?”, „Heteroglossia. Studia kulturoznawczo-filologiczne”, 2011, nr 1, s. 119-128.
 • Orzechowska J., Założenia programu nauczania „А знаете ли Вы Россию?”, „Heteroglossia. Studia kulturoznawczo-filologiczne”, 2011, nr 1, s. 107-118.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c19b2fe5-8258-43b7-97ec-5fc1f9f0a749
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.