Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 | 1 | 8-19

Article title

Prezes UOKiK jako organ właściwy w sprawach praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej – uwagi krytyczne

Content

Title variants

EN
UOKiK President as the authority competent in cases of practices consisting of an unfair use of superior bargaining power – critical remarks

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł analizuje postanowienia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej z perspektywy instytucjonalnej. Artykuł zawiera zestawienie argumentów przemawiających za tym, że przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie, polegające na przydzieleniu Prezesowi UOKiK roli organu odpowiedzialnego za wdrażanie ustawy, należy uznać za całkowicie chybione. Punktem odniesienia dla prowadzonych rozważań są postanowienia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Autorka postuluje powierzenie kompetencji do przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej wyspecjalizowanemu organowi administracji sektora rolnego.
EN
The article provides an analysis of the provisions of the Act on Counteracting Unfair Use of Superior Bargaining Power from an institutional perspective. A set of arguments is presented supporting the view of the incorrectness of the provision whereby the UOKiK President is responsible for the implementation of this Act. The rules of the Act on Competition and Consumer Protection provide a point of reference for the analysis contained in this article. The author stipulates that competences with respect to counteracting the unfair use of superior bargaining power should be transferred from the UOKiK President to a specialized administrative body in the agricultural sector.

Year

Volume

6

Issue

1

Pages

8-19

Physical description

Dates

published
2017-03-31
printed
2017-03-31

Contributors

  • Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; of-counsel w kancelarii Modzelewska&Paśnik w Warszawie

References

  • Jurkowska-Gomułka, A. (2015). Interes publiczny a prywatne egzekwowanie reguł konkurencji. W: T. Skoczny (red.), Prawo konkurencji. 25 lat. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Miąsik, D. (2015). Interakcje między publicznoprawnym a prywatnoprawnym zwalczaniem nieuczciwej konkurencji na przykładzie zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W: T. Skoczny (red.), Prawo konkurencji. 25 lat. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Skoczny, T. (2012). Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania.
  • Skoczny, T. i Miąsik, D. (2014). Komentarz do art. 1. W: T. Skoczny (red.). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz (s. 38–40). Warszawa: C.H. Beck.
  • Stawicki, A. i Stawicki, E. (2011). Komentarz do art. 1. W: A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz (s. 29–45). Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Szwaja, J. i Kubiak-Cyrul, A. (2013). Wprowadzenie. W: J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz (s. 3–77). Warszawa: C.H. Beck.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-5749

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c19cc2f8-9f1e-4fe1-99b2-6928f895a1c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.