Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2 | 29-46

Article title

Bieguny antaganizmów. Europejskie strefy NO-GO

Content

Title variants

EN
The poles of antagonism. European NO-GO zones

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza efektów polityki integracji muzułmanów w wybranych państwach Europy Zachodniej. Dotychczasowa strategia realizowana przez rządy Wielkiej Brytanii, Królestwa Niderlandów, Szwecji czy Francji nie sprawdza się, skutkując coraz głębszym rozwarstwieniem kulturowym i wyodrębnieniem obszarów praktycznie wyłączonych spod ich jurysdykcji. Fakt istnienia europejskich stref no-go, których w samej Francji (fr. Zones urbaines sensibles) jest kilkaset, coraz częściej traktuje się jako dowód na zawodność modeli społeczeństwa wielokulturowego czy integracyjnego. W obliczu obecnego kryzysu migracyjnego kwestia ich ponownej oceny i weryfikacji wydaje się mieć najwyższy priorytet, tym bardziej że próby rozwiązania generowanych przez nie problemów wiążą się ze wzrostem napięcia społecznego i potencjalną eskalacją przemocy.
EN
The purpose of following article is to analyze the effects of the policy of integration of Muslims in selected Western European countries. So far, the strategy pursued by the governments of Great Britain, the Netherlands, Sweden and France, does not work out, resulting in ever deeper cultural dissection and separation of areas actually excluded from their jurisdiction. No-go zones, which in France alone (ie. Zones urbaines sensibles) are a few hundred, are evidence of the failure of the models of a multicultural society and integration. In face of the current migration crisis, the issue of their re-evaluation and verification appears to have the highest priority, especially that attempts to solve the problems generated by involve an increase in social tension and a potential escalation of vilence.

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski Instytut Studiów Międzynarodowych

References

 • Buruma, I. (2008). Śmierć w Amsterdamie. Zabójstwo Theo van Gogha i granice tolerancji. Kraków: Universitas.
 • Fallaci, O. (2016). Korzenie nienawiści. Moja prawda o islamie. Warszawa: Wydawnictwo Cyklady.
 • Kielan-Glińska, I. (2009). Muzułmanie w laickiej Francji (1974–2004): w kierunku integracji czy separatyzmu? Kraków: Nomos.
 • Machnikowski, R. (2005). Muzułmanie w Europie Zachodniej – między integracją a radykalizacją. Kraków: Nomos.
 • Madajczyk, P. (2015). Między fundamentalizmem a asymilacją. Muzułmanie w Niemczech. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Parzymies, A. (2015). Muzułmanie w Europie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Pędziwiatr, K. (2005). Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej. Kraków: Nomos.
 • Sakowicz, E. (2014). Muzułmańska edukacja i wychowanie – pedagogiczna wizja M. Fethullaha Gülena. Białystok: Libra.
 • Tibi, B. (1997). Fundamentalizm religijny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Włoch, R. (2011). Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Yazbek, S. (2016). Przeprawa. Moja podróż do pękniętego serca Syrii. Kraków: Karakter.
 • Atlas des Zones urbaines sensibles (Zus). http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZUS/ [28.02.2017].
 • Berman, S. (2016). This Is How Islam Integrates Into Europe. http://theresurgent.com/this-ishow- islam-integrates-into-europe/ [28.02.2017].
 • Geller, P. (2015). Inside France’s Sharia No-Go Zones. http://www.breitbart.com/national-security/ 2015/01/22/inside-frances-sharia-no-go-zones/ [28.02.2017].
 • Go Fast Connexion (2008). http://www.dailymotion.com/video/x6qf97_go-fast-connexion- by-kourtrajme_news [28.02.2017].
 • Hackett, C. (2016). 5 facts about the Muslim population in Europe. http://www.pewresearch. org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/ [28.02.2017].
 • Höjer, H. (2015). Därför ökar de kriminella gängens makt, http://fof.se/tidning/2015/5/artikel/darfor-okar-de-kriminella-gangens-makt [28.02.2017].
 • Sweden No-Go Zones Imposed By Muslims – The Beginning Of Islamic War On Europe – Wake Up! (2012). https://www.youtube.com/watch?v=ziOuNKymDnQ [28.02.2017].
 • 60 Minutes Crew Attacked By Migrants In Sweden (2017). https://www.youtube.com/watchv=y8OY_KUNqQ4 [28.09.2017].
 • Molenbeek in Rome (2016). https://www.youtube.com/watch?v=VaH9siUXmZA [28.02.2017].
 • Netherlands: Muslims Busy Establishing No-Go Zones In The Netherlands (2012). https://themuslimissue.wordpress.com/2012/08/10/netherlands-muslims-busy-establishing-nogo-zones-in-the-netherlands/ [28.02.2017].
 • Niemieccy uczniowie w mniejszości [1–5] (2010). https://www.youtube.com/watch?v=HUqMsg-9MitE [28.02.2017].
 • Pew Research Center (2006). Muslims in Europe: Economic Worries Top Concerns About Religious and Cultural Identity. Summary of Findings. http://www.pewglobal.org/2006/07/06/muslims-in-europe-economic-worries-top-concerns-about-religious-and-cultural-identity/[28.02.2017].
 • Pew Research Center (2015). The Future of World Religions: Population Growth Projections. Why Muslims Are Rising Fastest and the Unaffiliated Are Shrinking as a Share of the World’s Population, 2010–2050. Why Muslims Are Rising Fastest and the Unaffiliated Are Shrinking as a Share of the World’s Population. Washington: Pew Research Center. http://www.pewforum.org/files/2015/03/PF_15.04.02_ProjectionsFullReport.pdf [28.02.2017].
 • Rikskriminalpolisen (2014). En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället. https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Ovriga%20rapporter/ Kriminella%20natverk%20med%20stor%20paverkan%20i%20lokalsamhallet%20 Sekretesspr%2014.pdf [28.02.2017].
 • Schreuer, M., de Freytas-Tamura, K. (2015). Paris Attacks: The Violence, Its Victims and How the Investigation Unfolded. https://www.nytimes.com/live/paris-attacks-live-updates/belgium- doesnt-have-control-over-molenbeek-interior-minister-says/ [28.02.2017].
 • Stainville, R. (2010). Insécurité : «C’était intenable, nous sommes partis». http://www.lefigaro. fr/actualite-france/2010/07/31/01016-20100731ARTFIG00004-insecurite-c-etaitintenable- nous-sommes-partis.php [28.02.2017].
 • Strefy no-go w Europie (2015). https://www.youtube.com/watch?v=QYRQW4KVDhU [28.02.2017].
 • Szwedzkie „strefy wykluczone” (strefy no-go) cz. 1. (2016). https://www.youtube.com/watch?v=GR1_V8Suweg [28.02.2017].
 • The Last French women in Eurabian France. (2013). https://www.liveleak.com/view?i=b29_1374350465 [28.02.2017].
 • Tomlinson, Ch. (2017). ‘Help Us, Help Us’: Swedish National Police Commissioner Begs as Number of No-Go Zones Rises. http://www.breitbart.com/london/2017/06/29/swedenpolice- commissioner-begs-help-no-go-zones-rises/ [28.09.2017].
 • Wacquant, L. (2008). Anatomia nowej miejskiej biedy. Le Monde Diplomatique 6(28). http://monde-diplomatique.pl/index.php?id=5_5 [28.02.2017].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISBN
978-83-7977-246-9
ISSN
2451–2877

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1a16fee-72c7-409a-bae3-bb6a23aed3ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.