Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 12 |

Article title

Biblioteki w krainie fiordów

Authors

Content

Title variants

EN
Libraries in the land of fjords

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono funkcjonowanie bibliotek norweskich na przykładzie Biblioteki Narodowej w Oslo, Biblioteki Uniwersyteckiej w Bergen oraz Biblioteki Publicznej w Stavanger. Zaprezentowano nowoczesny architektonicznie budynek Biblioteki Publicznej w Vennesla. Poruszono zagadnienia związane z bibliotekarstwem norweskim (kształcenie bibliotekarzy, organizacje bibliotekarskie, wypożyczenia międzybiblioteczne, czytelnictwo), a także przedstawiono projekt Biblioteki Końca Świata.
EN
This article discusses the operation of Norwegian libraries on the example of the National Library in Oslo, the Bergen University Library, and the Stavanger Public Library. A modern building of the Public Library in Vennesla is presented. Norwegian librarianship issues (librarians’ education, librarians’ associations, interlibrary loan, reading), as well as the Doomsday Library project are discussed.

Year

Issue

12

Physical description

Contributors

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

References

 • Aabø S., Are public libraries worth their price? : A contingent valuation study of Norwegian public libraries, “New Library World”, [online], 2005, Vol. 106, iss. 11/12, p. 487-495 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://doi.org/10.1108/03074800510634973.
 • Audunson R. A., Gjestrum L., Training of librarians in Oslo, “Scandinavian Library Quarterly”, [online], 2012, Vol. 45, no. 3 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://slq.nu/?article=volume-45-no-3-2012-7.
 • Bibliotekarforbundet [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://bibforb.no/en/norwegian-union-of-librarians/.
 • Bielowicz M. (oprac.), Biblioteka w Vennesla – intrygująca przestrzeń. In Infoarchitektura.pl [online], 2012 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://www.infoarchitekta.pl/artykuly:4-projekty:4802-bibliotekawvenneslaintrygujacaprzestrzen.html.
 • Bienia S., Radzicka J., Biblioteka na fiordzie, „EBIB’, [online], 2015, nr 4 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/336.
 • Budek D., Czy biblioteki w Szwecji i Norwegii są lepsze?, „Biuletyn Informacyjny Pomorskiej Akademii Medycznej”, [online], 2008, nr 2, s. 37-40 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0003/14565/Czy_biblioteki_w_Szwecji.pdf.
 • Gundersen A., Biblioteki na mapie Norwegii [online], 2010 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ksiaznicapodlaska.pl/media/20101005/mapa_bib.pdf.
 • Gundersen A., Norwegian libraries and special services for immigrant women [online], 2011 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://www.ifla.org/past-wlic/2011/150-gundersen-en.pdf.
 • Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. In Høgskolen i Oslo og Akershus [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-samfunnsvitenskap-SAM/ABI.
 • Janda B. (oprac.), Wizyta w norweskich bibliotekach. In Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie [online], 2010 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wimbp.rzeszow.pl/imprezy-i-wydarzenia/relacje/art,78,obserwacje-inspiracje-wizyta-studyjna-w-bibliotekach-norweskich.html.
 • Kołomecka E., Śliwińska E., Raport z wizyty studyjnej do Norwegii dla uczestników projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” odbywającej się w dniach 13-18 września 2010 [online], 2010 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/projekty/bwsi/norwegia.html.
 • The Magic of the Library - A Fun Presentation of The University of Bergen Library. In YouTube [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=wytQ3pudf5k.
 • Mrozowska B., Trzeba zasiać ziarenko, czyli o wielokulturowych działaniach bibliotek, „EBIB”, [online], 2014, nr 5 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/260.
 • National Library of Norway [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nb.no/English.
 • National Library of Norway. In Flickr [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://www.flickr.com/people/national_library_of_norway/.
 • National Library of Norway. In Wikipedia [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Library_of_Norway.
 • Norsk Bibliotekforening [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://norskbibliotekforening.no/om-foreningen/about-norwegian-library-association/.
 • Norwegowie czytają książki. In Norwegofil [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.norwegofil.pl/norwegowie-czytaja-ksiazki.
 • Norwegowie otworzyli na Spitsbergenie nowe archiwum - bibliotekę, która ma przechowywać kulturowy dorobek ludzkości. In Booklips [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://booklips.pl/newsy/norwegowie-otworzyli-na-spitsbergenie-nowe-archiwum-biblioteke-ktora-ma-przechowywac-kulturowy-dorobek-ludzkosci/.
 • Solbakk S. A., Wdrożenie depozytu cyfrowego w Bibliotece Narodowej Norwegii, „Biblioteka”, [online], 2014, nr 18, s. 235-246 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/532.
 • Starosta B., Kształcenie bibliotekarzy w krajach nordyckich. In J. Czyrek, B. Górna (red.), Biblioteki i bibliotekarze XXI wieku: kształcenie, oczekiwania a rzeczywistość [online], 2013, s. 47-56 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dbc.wroc.pl/Content/23949/Biblioteki_i_bibliotekarze.pdf.
 • Stavanger bibliotek og kulturhus [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://stavanger-kulturhus.no/Praktisk-informasjon/Information-in-English.
 • University of Bergen Library [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.uib.no/en/ub.
 • Vaagan R., Holm S., Professional values in Norwegian librarianship, “New Library World”, [online], 2004, Vol. 105, iss. 5/6, p. 213-217 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://doi.org/10.1108/03074800410536649.
 • Vennesla Library and Culture House. In Wikipedia [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://en.wikipedia.org/wiki/Vennesla_Library_and_Culture_House.
 • Witczak D., Sobkowiak K., W przestrzeni wiedzy, czyli z wizytą w Bibliotece Uniwersytetu w Stavanger, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2013, nr 4 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/57/57.
 • Współczesna Biblioteka Aleksandryjska znajduje się w Norwegii. Czy pomoże ludzkości przetrwać „cyfrową apokalipsę”?, „Komputer Świat”, [online], 2017, 5 kwietnia [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/2017/04/wspolczesna-biblioteka-aleksandryjska-znajduje-sie-w-norwegii-czy-pomoze-ludzkosci-przetrwac-cyfrowa-apokalipse.aspx.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1a3aee1-6f5f-4489-a537-decc5014bd09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.