Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4 (40) | 37-48

Article title

Supporting students with disabilities in entering the job market by applying coaching tools

Content

Title variants

PL
Wspieranie studentów z niepełnosprawnością w wejściu na rynek pracy poprzez zastosowanie narzędzi coachingowych

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The article constitutes a description of the project taking place at one of Polish universities1. The authors have been trying to point out the fact that applying a coaching method could help persons with disabilities achieve their professional goals by discovering their potential. When pursuing their plans, persons with disabilities often come across obstacles that prevent them from achieving their goals that are present in their closest environment. The authors have pointed out that applying appropriately selected tools during training courses and coaching sessions will allow students to overcome the barriers to obtain their dream jobs. This article has two parts. The first part presents a theoretical discussion on the concept of coaching. The second part, empirical, describes assumptions of the project that is being implemented at one of the universities. The assumptions to the project included an analysis of students’ disabilities and suggested the most effective coaching tools compatible with students’ disabilities. The analyses constitute introduction to further actions such as the implementation of coaching tools and results’ analysis.
PL
Artykuł stanowi opis projektu realizowanego na jednej z polskich uczelni wyższych. Autorzy starali się zwrócić uwagę na fakt, iż zastosowanie metody coachingu mogłoby pomóc osobom z niepełnosprawnościami w realizacji założonych celów zawodowych poprzez odkrywanie swojego potencjału. Osoby niepełnosprawne często bowiem napotykają na przeszkody w realizacji swoich założeń między innymi ze względu na przeszkody w otoczeniu. Autorzy zwrócili uwagę na to, że zastosowanie odpowiednio dobranych narzędzi podczas szkoleń i sesji coachingowych pozwoli studentom na pokonywanie barier w zdobywaniu upragnionego miejsca pracy. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwszą stanowią rozważania teoretyczne na temat pojęcia coachingu. Drugą stanowi część empiryczna polegająca na opisie założeń do projektu, który jest prowadzony w jednej z uczelni wyższych w Poznaniu. W założeniach do projektu dokonano analizy niepełnosprawności studentów oraz zaproponowano najbardziej efektywne narzędzia coachingowe dla osób z konkretnymi niepełnosprawnościami. Analizy stanowią wstęp do kolejnych działań polegających na implementacji narzędzi coachingowych oraz analizie rezultatów.

Year

Issue

Pages

37-48

Physical description

Dates

published
2018-12

Contributors

 • Collegium Da Vinci, Wydział Nauk Społecznych
 • Collegium Da Vinci, Wydział Nauk Społecznych
 • Collegium Da Vinci, Wydział Nauk Społecznych

References

 • Bennewicz, M. (2011). Coaching i mentoring w praktyce. Warszawa: G + J Gunter + Jahr Polska. ISBN 9788362343546.
 • Bowkett, S. (2000). Wyobraź sobie, że… Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. Transl. by K. Kruszewski. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 8302076872.
 • Brzeziński, Ł. (2013). Coaching narzędziem rozwoju zawodowego. Problemy Profesjologii, 2, 113–124.
 • Confield, J., Chee, P. (2014). Coaching dla zwycięzców. Sprawdzone techniki urzeczywistniania marzeń i osiągania trudnych celów. Transl. by B. Jóźwiak. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 9788378185567.
 • Dilts, R. (2006). Od przewodnika do inspiratora, czyli Coaching przez duże „C”. Transl. by B. Szczepaniak. Warszawa: Wydawnictwo PINLP G. Peczko. ISBN 8392319508.
 • Grant, A. M. (2001). Towards a psychology of coaching: The impact of coaching on metacognition, mental health and goal attainment [online, accessed: 2018-10-15]. Doctoral Dissertations. Macquarie University. Retrieved from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED478147.pdf.
 • Holiday, M. (2006). Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problemy i budować zespół. Transl. by M. Głogowska. Gliwice: Helion. ISBN 8324601678.
 • Hargrove, R. (2006). Mistrzowski coaching. Transl. by I. Podsiadło. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8374840056.
 • Kołodziejczak, M. (2015). Coaching i mentoring we wspieraniu sieci scoutów. In: P. Głodek, M. Wiśniewski (eds.). Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy (pp. 53–66). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788379695652.
 • Kozyra, B. (2015). Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia. Warszawa: MT Biznes. ISBN 9788377469132.
 • Kraczla, M., Wziątek-Staśko, A. (2016). Coaching jako nowoczesna metoda rozwoju kadry kierowniczej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 239–252.
 • Kreyenberg, J. (2010). Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników. Transl. by B. Moryl. Warszawa: Wydawnictwo BC.edu. ISBN 9788361655343.
 • Paul-Cavallier, F. J. (2009). Wizualizacja. Od obrazu do działania. Transl. by A. Suchańska. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 9788375102611.
 • Pawlisiak, M. (2013). Coaching elementem doskonalenia zawodowego kadr logistycznych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14 (12, part 1), 177–188.
 • Rogers, J. (2013). Coaching. Podstawy umiejętności. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 9788374892636.
 • Rzycka, O. (2011). Zarządzanie i życie. Refleksje coacha. Warszawa: Difin. ISBN 9788376415369.
 • Sidor-Rządkowska, M. (2015). Zastosowanie coachingu w przedsiębiorstwie – szanse i zagrożenia. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4, 45–53.
 • Sidor-Rządkowska, M. (ed.). (2009). Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business. ISBN 9788375266801.
 • Starr, J. (2005). Coaching. Procesy, zasady, umiejętności. Transl. by G. Łuczkiewicz. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320815851.
 • Thorpe, S., Clifford, J. (2004). Podręcznik coachingu. Transl. by A. Sawicka-Chrapkowicz. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 8373015434.
 • Vickers, A., Bavister, S. (2007). Coaching. Transl. by M. Kowalczyk. Gliwice: Helion. ISBN 9788324604920.
 • Whitemore, J. (2011). Coaching. Trening efektywności. Transl. by M. Sobczak. Warszawa: G + J Gruner + Jahr Polska. ISBN 9788362343140.
 • Whitworth, L., Kimsey-House K., Sandahl P. (2010). Coaching koaktywny. Umiejętności wspierające sukces klienta. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business. ISBN 9788326404313.
 • Wilczyńska, M., Nowak, M., Kućka, J., Sawicka, J., Sztajerwald, K. (2013). Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste. Gliwice: Wydawnictwo Helion. ISBN 9788324679836.
 • Wilson, C. (2010). Coaching biznesowy. Praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR. Transl. by M. Lisek-Derek. Warszawa: MT Biznes. ISBN 9788361732969.
 • Wujec, B. (2012). Geneza i definicje coachingu. Coaching Review, 1 (4), 4–28.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1a5334c-97ad-4e46-be0a-d9e09ac69897
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.