Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 28 | 105-121

Article title

Obwód Kaliningradzki w polityce Federacji Rosyjskiej

Authors

Content

Title variants

EN
The Kaliningrad District in the internal policy of the Russian Federation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest wskazanie geopolitycznych czynników wpływających na politykę wewnętrzną i zagraniczną Federacji Rosyjskiej odnoszącą się do Obwodu Kaliningradzkiego. Jego kolejne części poświęcone są następującym zagadnieniom: 1) specyfice położenia geograficznego; 2) stosunkowi władz Federacji Rosyjskiej wobec Obwodu Kaliningradzkiego oraz relacji pomiędzy organami władzy obu podmiotów; 3). analizie stosunków Federacji Rosyjskiej i Obwodu Kaliningradzkiego w wymiarze geoekonomicznym; 4) możliwości wystąpienia tendencji separatystycznych na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego; 5) funkcji militarnej Obwodu; 6) roli Obwodu Kaliningradzkiego jako instrumentu nacisku i blokowania inicjatyw międzynarodowych przez Federację Rosyjską, i 7) uwarunkowaniom uczestnictwa Obwodu Kaliningradzkiego w programach pomocowych i inicjatywach integracyjnych w regionie Morza Bałtyckiego.
EN
The aim of the article is to indicate the geopolitical factors affecting the internal policy of the Russian Federation towards the Kaliningrad District. Its subsequent parts are devoted to the following issues: 1) the specificity of the geographical location; 2) the attitude of the authorities of the Russian Federation towards the Kaliningrad District and relations between the authorities of both entities; 3). analysis of relations between the Russian Federation and the Kaliningrad District in the geo-economic dimension; 4) possibilities of separatist tendencies in the territory of Kaliningrad region; 5) military function of the District; 6) the role of the Kaliningrad District as an instrument of pressure and blocking international initiatives by the Russian Federation, and 7). conditions of participation of the Kaliningrad District in aid programs and integration initiatives in the Baltic Sea region.

Year

Volume

28

Pages

105-121

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Affek, J., 2014, Potencjał militarny Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim a możliwości wpływania tego państwa na sytuację geopolityczną w regionie, Przegląd Geopolityczny, 8, s. 187-200.
 • Arutunyan, A., 2013, Car Putin. Feudalizm, korupcja i Bóg w państwie patrymonialnym, tłum. J. Lang, Poznań.
 • Bukowiecka, H., 2012, Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Morza Bałtyckiego, Toruń.
 • Chełminiak, M., 2009, Obwód Kaliningradzki FR w Europie. Rosyjska enklawa w nowym międzynarodowym ładzie politycznym, Toruń.
 • Chełminiak, M., 2010, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w rosyjskich koncepcjach geopolitycznych, Przegląd Geopolityczny, nr 2, s. 65-75.
 • Chyla, K., 2014, Koncepcja Trójkąta Kaliningradzkiego a bezpieczeństwo Polski w Europie Środkowo-Wschodniej, Przegląd Geopolityczny, 8, s. 201-212.
 • Czajowski, A., 2012, Opozycja polityczna w mentalności rosyjskiej, [w:] A. StępieńKuczyńska, M. Słowikowski (red.), Na gruzach imperium... W stronę nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Łódź, s. 301-327.
 • Czarkowska, E., 2013, Rosja w procesach transgranicznych, [w:] S. Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, Warszawa, s. 67-89.
 • Ćwiek-Karpowicz, J., 2013, Rosja wobec procesu integracji europejskiej, [w:] S. Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, Warszawa, s. 57-66.
 • Falkowski, K., 2004, Polska i obwód kaliningradzki wewnątrz szerszej Europy. Polski punkt widzenia, [w:] E. Teichmann (red.), Szersza Europa i nowa polityka sąsiedzka Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia stosunków Polski i państw nadbałtyckich z Rosją i Białorusią, Warszawa, s. 103-132.
 • Fedorov, G., Korneevets, V., 2011, The Kaliningrad region in the Russian-European cooperation in the Baltic Sea Region, Coastal Regions, No. 17.
 • Fedorov, G., Korneevets, V., Zverev, Y., 2011, Kaliningrad Oblast of Russia in the transborder region of South-Eastern Baltic, Coastal Regions, No. 19.
 • Gardocki, S., 2009, Instytucja prezydenta w polityce Federacji Rosyjskiej, Toruń.
 • Jagusiak, B., 2011, Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski, Warszawa.
 • Klatka-Urbaniak, K., 2010, Polska: przedmiot czy podmiot w amerykańsko-rosyjskiej rozgrywce wokół tarczy antyrakietowej?, [w:] L. Zyblikiewicz, M. Czajkowski,
 • P. Bajor (red.), Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią, Kraków, s. 129-148.
 • Klin, T., 2013, Geopolityka w okresie II wojny światowej, [w:] A. Dybczyński (red.), Geopolityka, Warszawa, s. 89-135.
 • Kotowicz, W., 2012, Życie polityczne Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Stymulatory endogeniczne i egzogeniczne, Toruń.
 • Kowalczewski, J., 2018, Znaczenie polityczno-militarne Przesmyku Suwalskiego, Przegląd Geopolityczny, 25, s. 104-115.
 • Legucka, A., 2012, Obwód kaliningradzki w relacjach Unii Europejskiej z Rosją, [w:] B. Piskorska (red.), Unia Europejska i Rosja. W kierunku nowego otwarcia, Lublin, s. 223-244.
 • Łoś-Nowak, T., 2009, Federacja Rosyjska i ład międzynarodowy, [w:] A. StępieńKuczyńska, M. Słowikowski (red.), Na gruzach imperium... W stronę nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Łódź, s. 91-132.
 • Menkiszak, M., 2013, Wielka Europa. Putinowska wizja (dez)integracji europejskiej, Prace OSW, nr 46, Warszawa.
 • Musiałowicz, B., 2006, Kaliningrad – pilot rosyjskiej polityki wobec UE?, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 2, s. 78-94.
 • Nadskakuła, O., 2012, Demokracja po rosyjsku – o kierunkach procesu demokratyzacji Rosji, [w:] A. Stępień-Kuczyńska, M. Potz, M. Słowikowski (red.), Na gruzach imperium. Demokratyczna modernizacja w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Toruń, s. 305-317.
 • Palmowski, T., 2013, Kaliningrad – szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej? Monografia społeczno-gospodarcza, Bernardinum, Gdańsk-Pelplin.
 • Palmowski, T., Vaitekūnas, S. (eds.), 2009, The problems of development and international cooperation in the region of the Southern Baltic, Bernardinum, Gdynia–Pelplin.
 • Pełczyńska-Nałęcz, K., 2010, Dokąd sięgają granice Zachodu? Rosyjsko-polskie konflikty strategiczne 1990-2010 = How far do the borders of the West extend? Russian/Polish strategic conflicts in the period 1990-2010, Raport OSW, marzec, Warszawa.
 • Potulski, J., 2012a, „Azjatycka demokracja” – ewolucja systemów politycznych na obszarze byłego ZSRR, [w:] A. Stępień-Kuczyńska, M. Słowikowski (red.), Na gruzach imperium... W stronę nowego ładu międzynarodowego i społecznopolitycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Łódź, s. 279-300.
 • Potulski, J., 2012b, Administracyjno-polityczna reforma systemu federalnego Rosji – w poszukiwaniu optymalnego modelu federacji, [w:] A. Stępień-Kuczyńska, M.
 • Potz, M. Słowikowski (red.), Na gruzach imperium. Demokratyczna modernizacja w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Łódź, s. 337- 350.
 • Rogoża, J., 2011, W cieniu Putina. Prezydentura Dmitrija Miedwiediewa, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2011.
 • Rogoża, J., 2014, Federacja bez federalizmu. Stosunki Moskwa – Regiony, Prace OSW, nr 49.
 • Rogoża, J., Wierzbowska-Miazga, A., Wiśniewska, I., 2012, Wyspa na uwięzi. Kaliningrad między Moskwą a UE, Prace OSW, Nr 41.
 • Roguski, R., 2011, Sytuacje sporne pomiędzy Federacją Rosyjską a krajami Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku. Wybrane przykłady, [w:] M. Kubiak, M. Minkina (red.), Wojna o pokój. Współczesna rywalizacja, spory, konflikty i wojny, Siedlce, s. 91-103.
 • Sabat, M., 2010, Stosunki polsko-rosyjskie. Rozbieżności interesów strategicznych, [w:] L. Zyblikiewicz, M. Czajkowski, P. Bajor (red.), Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią, Kraków, s. 117-128.
 • Sakson, A., 2011, Geostrategiczne aspekty „problemu kaliningradzkiego”, Przegląd Strategiczny, nr 2, s. 161-184.
 • Subocz, E., Sternicka-Kowalska, M., 2015, Korzyści i koszty funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym z Rosją w opiniach mieszkańców terenu przygranicznego, Opuscula Sociologica, nr 2 (12), s. 53-65.
 • Śmigielski, R., 2013, Rosja wobec zbrojeń i rozbrojenia, [w:] S. Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, Warszawa, s. 239-265.
 • Urbański, M., 2015, Ostatnia doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej – dawny Związek Radziecki w nowej odsłonie?, Przegląd Geopolityczny, 13, s. 19-38.
 • Wasiuta, O., 2017, „Russki mir” jako narzędzie imperialnej polityki Kremla, Przegląd Geopolityczny, 21, s. 67-87.
 • Wierzbicki, A., 2011, Rosja. Etniczność i polityka, Warszawa.
 • Wiśniewska, I., i inni, 2016, Kaliningrad Oblast 2016. The society, economy and army, OSW Report, December, Warsaw.
 • Wojcieszak, Ł., 2010, Obwód Kaliningradzki w relacjach Unia Europejska – Rosja (1992-2005), Bielsko-Biała.
 • Żurawski vel Grajewski, P., 2011, Strategia Federacji Rosyjskiej wobec państw basenu Morza Bałtyckiego, Analizy Natolińskie, nr 4(52)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1abcb6d-004a-46d0-8aee-00fe990aa415
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.