Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(99) | 61-66

Article title

Nowoczesne techniki cyfrowe integrujące projektowanie, budowę i zarządzanie eksploatacją obiektu budowlanego

Content

Title variants

EN
Modern Digital Techniques Integrating BIM and Facility Management of a Building Structure

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nieruchomości są przedmiotem coraz aktywniejszych działań zarządczych, a jednym z nowych podejść jest zarządzanie nieruchomościami według założeń Facility Management (FM). Celem artykułu jest przedstawienie założeń, potencjalnych korzyści oraz barier integracji koncepcji FM z metodą zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi opartą o cyfrowe modelowanie informacji o budynku (BIM). Nowoczesne zarządzanie nieruchomościami wiąże się z koniecznością zarządzania ogromnym zbiorem danych, również tych wytworzonych na etapie projektowania i realizacji obiektu budowlanego. Model obiektu opracowany zgodnie z zasadami BIM, odpowiednio zaadaptowany może stanowić cenne wsparcie w eksploatacji obiektu budowlanego i w zarządzaniu nieruchomościami według koncepcji FM.
EN
Real estate is becoming an increasingly frequent object of active management activities, and one of the developing trends is property management in accordance with the Facility Management (FM) guidelines. The aim of this article is to present the guidelines, potential benefits and the barriers for integrating the FM concept with the method of construction management based on digital building information modelling (BIM). Modern property management needs coordinating a complicated flow of information and managing a large set of data, also those created at the stage of designing and construction of a structure. A model developed in accordance with the BIM principles, properly adapted, may be a very valuable support for the use of a building and for the practice of property management in accordance with the FM concept.

Year

Issue

Pages

61-66

Physical description

Dates

published
2017-03-30

Contributors

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Zespół Dydaktyczny Ekonomiki Organizacji i Zarządzania w Budownictwie

References

 • Akcamete, A., Liu, X., Akinci, B., Garret J. H. (2011). Integration and visualization maintenance and repair work orders in BIM: lessons learned from aprototype. Proceedings of the 11th International Conference on Construction Applications of Virtual Reality (CONVR), 639-649.
 • Ammari, K., Hammad, A. (2014). Collaborative BIM-Based Markerless Mixed Reality Framework for Facilities Maintenance. W: Computing in Civil and Building Engineering (s. 657-664). ASCE.
 • Arayici, Y., Onyenobi, T., Egbu, Ch. (2012). Building Information Modelling (BIM) for Facilities Management (FM): the Mediacity case study approach. International Journal of 3-D Information Modeling, 1, 55-73.
 • Becerik-Gerber, B., Jazizadeh, F., Li, N., Calis, G. (2011). Application areas and data requirements for BIM-enabled facilities management. Journal of Construction Engineering and Management, 138(3), 431-442.
 • Biegus, A. (2012). Zarządzanie niezawodnością konstrukcji w ujęciu Eurokodów. Przegląd Budowlany 5, 27-30.
 • Bolkowski, J. (2011). Facility Management wsparciem dla inwestora, Buduj z Głową 1/2011. Pobrane z http://www.bzg.pl/node/806, (03.06.2016).
 • Brooks, T., Lucas, J. (2014). A Study to Support BIM Turnover to Facility Managers for Use after Construction. W: Computing in Civil and Building Engineering (s. 243-250). ASCE.
 • Dziuba, D. T., Kucharski, K. (2006). Systemy Computer Aided Facility Management w strategii informatyzacji i organizacji, W: Z. Szyjewski, J. S. Nowak. J. K. Grabara (red.) Strategie informatyzacji (s. 19-26). Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne.
 • East, W. E., Carrasquillo-Mangual, M. (2013). The COBie Guide: acommentary to the NBIMS US COBie standard. Champaign: Engineer Research and Development Center.
 • Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., Liston, K. (2008). BIM Handbook: A Guide toBuilding Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. New York: John Wiley and Sons.
 • Gallaher, M., O’Conner, A. C. (2004). Cost Analysis of Inadequate Interoperability in the U.S. Capital Facilities Industry. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology.
 • Halttula, H., Aapaoja, A., Haapasalo, H. (2015). The contemporaneous use of building information modelling and relational project delivery arrangements. Procedia Economics and Finance, 21, 532-539.
 • Kiviniemi, A., Codinhoto, R. (2014). Challenges in the Implementation of BIM for FM - Case Manchester Town Hall Complex. W: Computing in Civil and Building Engineering (s. 665-672). ASCE.
 • Kivits, R. A., Furneaux, C. (2013). BIM: Enabling Sustainability and Asset Management through Knowledge Management. The Scientific World Journal. doi: 10.1155/2013/983721.
 • Kucharski, K. (2013). Wpływ rozwiązań technologicznych na efektywność gospodarowania zasobami nieruchomości w przedsiębiorstwach. Rozprawa doktorska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Lin, Y. Ch., Su, Y. Ch. (2013). Developing Mobile- and BIM-Based Integrated Visual Facility Maintenance Management System. The Scientific World Journal, doi: 10.1155/2013/124249.
 • McArthur, J. J. (2015). Abuilding information management (BIM) framework and supporting case study for existing building operations, maintenance and sustainability. Procedia Engineering, 118, 1104-1111.
 • Paciorkiewicz, Z. (2012). Maksymalizacja wartości nieruchomości. Nieruchomości komercyjne w Polsce, 100-102.
 • Pruszkowski, L. (2012). Facility management jako innowacyjna koncepcja zarządzania procesami pomocniczymi. Materiały konferencji Innowacje wzarządzaniu i inżynierii produkcji, 214-225.
 • Przybyłowicz, P., Ostrowska, K. (2015). Wybrane przykłady funkcjonalności narzędzi BIM. W: Słyk J. (red.) Model informacji inżynierskich, BIM (s. 80-91). Warszawa: Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.
 • Śliwiński, A. (2006). Od zarządzania nieruchomościami do Facility Management - pułapki modernizacji. Nieruchomości CH Beck, 1(89).
 • Słyk, J. (2015). Modele zjawisk rzeczywistych imodele inżynieryjne. W: J. Słyk (red.) Model informacji inżynierskich, BIM (s. 21-28). Warszawa: Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.
 • Stolińska, B. (2004). Zarządzanie nieruchomościami w przedsiębiorstwie drogą do wdrażania innowacji. Świat Nieruchomości. 68, 26-31.
 • Szyjewski, Z., Nowak, J. S., Grabara, J. K. (2004). Strategie informatyzacji i zarządzania wiedzą. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Ustinovičius, L., Walasek, D., Rasiulis, R., Cepurnaite, J. (2015). Wdrażanie technologii informacyjnych w budownictwie – praktyczne studium przypadku. Economics and Management, 1, 290-310.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1ad6acf-07d4-4182-9b67-90a5cb2901d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.