Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 12 | 121-132

Article title

Zależność a kookurencja – dwa różne sposoby wiązania wyrażeń

Authors

Content

Title variants

EN
Dependence and co-occurrence - two different ways of expressions binding

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of following deliberations is presentation the difference between two ways of combining expressions – dependence and co-occurrence. In the first case the junction of syntactic objects is based on the correlation between active requirements of the constitutive component and passive the subordinate element, the subordinate element occupies the syntactic position opened by the parent component. Co-occurrence however is a weaker bond. Secondary element connects to a expression and do not determine its nature nor its complexity. This method of bonding is conditioned by linear position of expressions and prosodic factors.

Contributors

author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Grochowski M., Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia, Wrocław 1986.
 • Grochowski M., Partykuły, parenteza a wyrażenia metatekstowe, „Z Polskich Studiów Slawistycznych” 2007, seria XI, Językoznawstwo.
 • Grochowski M., Operatory metatekstowe o kształcie superlatiwu przysłówka, „Јужнословенски Филолог” 2008, LXIV.
 • Misz H., Opis grup syntaktycznych dzisiejszej polszczyzny pisanej, Bydgoszcz 1967.
 • Moroz A., Uwagi o użyciach parentetycznych jednostki à propos, w: Wokół słów i znaczeń. Z zagadnień leksykalno-semantycznych, red. B. Milewska, S. Rzędzicka, Gdańsk 2009.
 • Moroz A., Parenteza ze składnikiem czasownikowym we współczesnym języku polskim, Toruń 2010.
 • NKJP – Narodowy Korpus Języka Polskiego (www.nkjp.pl).
 • Świdziński M., Własności składniowe wypowiedników polskich, Warszawa 1996.
 • Tesnière L., Eléments de syntaxe structurale, Klincksieck, Paris 1959.
 • Waszczuk J., O metatekście, Warszawa 2005.
 • Żabowska M., O znaczeniu wybranych partykuł potwierdzających (tak naprawdę – w gruncie rzeczy), w: Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, J. Kulwicka-Kamińska, Toruń 2007.
 • Żabowska M., Wyrażenia metatekstowe w funkcji parentezy, w: Język z różnych stron widziany. Materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenckiej konferencji naukowej „Z zagadnień metodologii badań językoznawczych”, red. M. Skarżyński, A. Czelakowska, Kraków 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1af898e-225e-423c-8a5f-bddefd99d77e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.