Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 33 | 294-302

Article title

Norwid z epoki baroku?

Title variants

EN
Norwid from the Baroque period?

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Agata Seweryn’s book Światłocienie i dysonanse. O Norwidzie i tradycji literackiej [Chiaroscuro and dissonances. About Norwid and literary tradition] (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013) by its subtitle clarifies the question. Outlined here by author of the review the concept of tradition in Norwid not preclude what Agata Seweryn wrote in her book. Her purpose was primarily to recognize and describe the whole area allusions in the work Norwid to the heritage of former literature. Therefore, uttered here criticism concerning only certain aspects of the considerations outlined in the book, do not undermine its value for modern Norwidology.

Year

Volume

33

Pages

294-302

Physical description

Contributors

 • Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu

References

 • Dakowicz P. „Lecz ty spomnisz wnuku…”. Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii. Warszawa 2011.
 • Dambek Z. Norwid a tradycje szlacheckie. Poznań 2012.
 • Głowiński M. Norwida wiersze-przypowieści. W: Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin. Materiały konferencji naukowej 23-24 września 1971. Red. M. Żmigrodzka. Warszawa 1973 s. 72-109.
 • Głowiński M. Wokół „Powieści” Norwida. W: Głowiński M. Szkice z teorii i historii form narracyjnych. Warszawa 1973.
 • Głowiński M. Ciemne alegorie Norwida. „Pamiętnik Literacki” 3: 1984.
 • Hanusiewicz M. Święte i zmysłowe w poezji polskiego baroku. Lublin 1998.
 • Klasycyzm. Estetyka – doktryna – literacka antropologia. Red. K. Meller. Warszawa 2010.
 • Nieukerken A. van. Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu. Kraków 1998.
 • Przyboś J. Próba Norwida. W: Nowe studia o Norwidzie. Red. J.W. Gomulicki, J.Z. Jakubowski. Warszawa 1961 s. 65-79.
 • Rzońca W. Premodernizm Norwida – na tle symbolizmu literackiego drugiej połowy XIX wieku. Warszawa 2013.
 • Seweryn A. Światłocienie i dysonanse. O Norwidzie i tradycji literackiej. Lublin 2013.
 • Spory o biedermeier. Oprac. J. Kubiak. Poznań 2006.
 • Trybuś K. Stary poeta. Studia o Norwidzie. Poznań 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1b0b1eb-d5e8-4dad-8abf-58a0da05dd60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.