Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 21 | 113-126

Article title

Indywidualne właściwości desygnatu przedmiotu czynności wykonawczej jak o problem strony podmiotowej czynu zabronionego

Authors

Title variants

EN
Individual properties of the designate of the subject of executive activity as a problem of the subjective side of a prohibited act

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy charakterystyki przedmiotu przestępstwa.
EN
The article concerns the characteristics of criminal offence’s object.

Year

Issue

21

Pages

113-126

Physical description

Contributors

author
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

References

 • Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.
 • Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989.
 • Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa 1978.
 • Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2013.
 • Giezek J., Funkcja błędu co do ustawowych znamion w nowym kodeksie karnym, w: Rozważaniao prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczaka, red. A.J. Szwarc, Poznań 1999.
 • Kmita J., Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 1973.
 • Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz Lex. Tom I. Komentarz do art. 1–116 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2012.
 • Marciszewski W., Zakres, w: Mała encyklopedia logiki, red. W Marciszewski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
 • Patryas W., Elementy logiki dla prawników, Poznań 2002.
 • Patryas W., Uznawanie zdań, Warszawa–Poznań 1987.
 • Pohl Ł., Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w polskim prawie karnym (zagadnienia ogólne), Poznań 2013.
 • Pohl Ł., On the Inapt Attempt Against the Resolution of the Polish Supreme Court of 19 January 2017, I KZP 16/16, „Prawo w Działaniu/Law in Action” 2017, nr 32.
 • Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015.
 • Słupecki J., Borkowski L., Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, Warszawa 1984.
 • Stefański R., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2008.
 • Świda W., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 1966.
 • Wolter W., Prawo karne. Zarys wykładu systematycznego, Warszawa 1947.
 • Wolter W., Nauka o przestępstwie. Analiza prawnicza na podstawie przepisów części ogólnej kodeksu karnego z 1969 r., Warszawa 1973.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 1963.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1b915c2-964b-439a-a75b-64d991be93a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.