Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3 | 229-241

Article title

Acciological reflexia of the inclusion phenomena in pedagogical informational culture

Content

Title variants

UK
Аксіологічна рефлексія феномену інклюзії в інформаційній культурі педагогів

Languages of publication

UK

Abstracts

EN
Purpose: To investigate the influence of the information culture of a modern teacher on the implementаtion of inclusive education in an educаtional institution and in society. Methods: terminological, system analysis, generalization. Results: the implementаtion of inclusive education is an important component of the reform and innovative development of the educational process. The effectiveness of its implementation depends largely on the teacher, who must be ready for implementation of the inclusion and have the necessary set of competencies to work in an inclusive environment. Such readiness can be effectively developed by constantly increasing the level of its own information culture. By focusing on the development of the teacher's information culture, we will thus ensure the development of such a philosophical concept as inclusion. After all, today it is not just a techniques and methods, it is a process of thinking, a worldview. This is perception, the inclusion in your life of something new, new. Ability to adapt in a changing world. In this article the role of the culture of a modern teacher in the implementation of inclusive education is considered. On the basis of the analysis of literature, the advantages that can be achieved through the development of the informational culture of a modern teacher under the conditions of an inclusive environment are singled out. It is noted that the formation of an information culture offers great opportunities for improving the learning process.

Year

Issue

3

Pages

229-241

Physical description

Dates

published
2017-09-01

Contributors

 • National Pedagogical Dragomanov University

References

 • Branovskyy, Y. (1996). Metodycheskaya systema obuchenyya predmetam v oblasty ynformatyky studentov nefyzyko-matematycheskykh spetsyal'nostey v strukture mnohourovneho pedahohycheskoho obrazovanyya. (PhD Thesis). Moscow, p. 378. (In Russian).
 • Dzhyncharadze, N. (1999) Informatsiyna kul'tura. Kyiv: Ukrayins'ki propileyi, 147 p. (In Ukrainian).
 • Danilavichyutye, E. (2013). Zakonomirnosti vynyknennya, sutnist' ta mistse inklyuziyi u yedyniy systemi osvity v Ukrayini. Defektolohiya: Naukovo-metodychnyy zhurnal, No. 1. (In Ukrainian).
 • Vyshnyakova, S. (1999). Professyonal'noe obrazovanye: Slovar'. Klyuchevыe ponyatyya, termyny, aktual'naya leksyka. Moscow: Yzdatel'stvo NMT SPO, p. 538. (In Russian).
 • Vseukrayins'kyy fond "Krok za krokom", Retrieved (01/07/2017) from: http://www.ussf.kiev.ua/ie_intslusive_edutsation/. (In Ukrainian).
 • Kolupayeva, A. (2009). Inklyuzyvna osvita: realiyi ta perspektyvy. Kyiv: Tsammit-Knyha, p. 272. (In Ukrainian).
 • Konyushenko, S. (2004). Formuvannya informatsiynoyi kul'tury pedahoha v systemi neperervnoyi profesiynoyi osvity. Kyiv, p. 248. (In Ukrainian).
 • Kolupayeva, A. (2012). Osnovy inklyuzyvnoyi osvity. Kyiv: A.S.K., p. 308. (In Ukrainian).
 • Kolupayeva, A.(2013). Dosvid realizatsiyi inklyuzyvnoyi osvity v krayinakh Yevropy. Zavuch. Shkil'nyy svit: Hazeta dlya zastupnykiv dyrektoriv serednikh navchal'nykh zakladiv, No. 16, p. 23-24. (In Ukrainian).
 • Khanhel'dyeva, Y. (1993). O ponyatyy "ynformatsyonnaya kul'tura". Ynformatsyonnaya kul'tura lychnosty: proshloe, nastoyashchee, budushchee: tez. dokl. Mezhdunar. nauch. konf., Krasnodar, Novorossiysk, 23-25 sent. Krasnodar: Yzd-vo Krasnodar. hos. akad. Kul'tury. (In Russian).
 • Lartsov, V. (2002). Sotsyokul'turnyy henezys lychnosty. Kyiv: Prynt ekspress, p. 360. (In Ukrainian).
 • Lazaryeva, L. (2014). Informatsiyna kul'tura sotsial'noho pedahoha: struktura, pravyla pidhotovky i oformlennya rezul'tativ navchal'noyi ta profesiynoyi diyal'nosti. Kemerovs'kyy derzhavnyy universytet kul'tury i mystetstv. Kemerov: Kemerivs'kyy derzhavnyy universytet kul'tury ta mystetstv, 183 p. (In Russian).
 • Mishchyk, L. (2012). Inklyuzyvna osvita yak umova sotsializatsiyi ditey-invalidiv u protsesi navchannya. Zbirnyk naukovykh prats' Khmel'nyts'koho instytutu sotsial'nykh tekhnolohiy Universytetu "Ukrayina", No. 5, p. 139-142. (In Ukrainian).
 • Matviyenko, O. (2006). Informatsiyna kul'tura osoby-stosti: osvitn'o-vykhovnyy kontekst. Kyiv: Universytet ekonomiky ta prava „KROK”, 115 p. (In Ukrainian).
 • Prohrama: "Cherez osvitu do sotsial'noyi intehratsiyi". (2003) Kyiv: Natsional'na asambleya Invalidiv Ukrayiny. (In Ukrainian).
 • Prudnikova, O. (2015). Informatsiyna kul'tura: kon-tseptual'ni zasady ta svitohlyadnyy sens. Kharkiv: Pravo, 351 p. (In Ukrainian).
 • Sofiy, N. (2015). Inklyuzyvni resursni tsentry: kanads'kyy dosvid ta ukrayins'ki realiyi. Osoblyva dytyna: navchannya i vykhovannya: Naukovyy, navchal'nyy, informatsiynyy zhurnal, No. 1., p. 34-40. (In Ukrainian).
 • Sofiy, N. (2017). Orhanizatsiyno-pedahohichni umovy intehrovanoho suprovodu uchniv z osoblyvymy osvitnimy problemamy v inklyuzyvnomu navchal'nomu zakladi. (PhD Thesis). Kyiv: Natsional'na Akademiya pedahohichnykh nauk Ukrayiny. Instytut spetsial'noyi pedahohiky (In Ukrainian).
 • Semenyuk, E. (1994). Ynformatsyonnaya kul'tura obshchestva y prohress ynformatyky: Nauchno-tekhnycheskaya ynformatsyya. Vol. 1. No. 1., p. 2-7. (In Russian).
 • Zdrahat, S., Problema yakosti v realizatsiyi kontseptsiyi inklyuzyvnoyi osvity: evalyuatsiynyy pidkhid. Intercultural Communication, vol. 1(1), 2016, p. 90.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1bc38c7-54d7-4143-800b-2c4466b9f436
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.