Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 17 | 3 | 27-41

Article title

Doświadczenie przemocy fizycznej w dzieciństwie a podejmowanie zachowań szkodliwych dla zdrowia. Wyniki badań przeprowadzonych wśród polskich studentów

Content

Title variants

EN
The experience of physical abuse in childhood and healthharming behaviours. The result of survey among Polish students

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 1722 studentów z pięciu polskich uczelni. Jego celem było określenie skali przemocy fizycznej doświadczania w dzieciństwie, zidentyfikowanie form tego rodzaju krzywdzenia oraz związku między przemocą fizyczną doświadczaną w dzieciństwie a zachowaniami szkodliwymi dla zdrowia. Badani samodzielnie wypełnili kwestionariusz dotyczący negatywnych doświadczeń dziecięcych. Wyniki badania wskazują na dużą częstość występowania przemocy fizycznej (46%). Najbardziej rozpowszechnioną jej formą było karanie w postaci klapsów (41%). Stwierdzono istotny związek między doświadczaniem przemocy fizycznej w dzieciństwie a późniejszym występowaniem zachowań ryzykownych dla zdrowia, takich jak zachowania autodestrukcyjne, używanie substancji psychoaktywnych oraz ryzykowne zachowania seksualne.
EN
The article presents the results of a survey conducted among 1722 students from five Polish universities. Its purpose was is to determine the scale of physical abuse experienced in childhood, to identify forms of this type of abuse and the relationship between physical abuse experienced in childhood and health-harming behaviors. The respondents filled out a questionnaire on adverse childhood experiences. The results of the study indicate a high rate of physical abuse (46%). The most widespread form of physical abuse was punishment in the form of spanking (41%). A significant association was found between physical abuse in childhood and health-harm behaviors, such as self-destructive behaviors, the use of psychoactive substances, and risky sexual behaviors.

Year

Volume

17

Issue

3

Pages

27-41

Physical description

References

 • Baban, A., Cosma, A., Balazsi, R., Sethi D., Olsavszky, V. (2013). Survey of Adverse Childhood Experiences among Romanian university students. Study Report from the 2012 Survey. Kopenhaga: World Health Organization.
 • Regional Office for Europe. Bellis, M.A., Hughes. K., Leckenby, N., Jones, L., Baban, A., Kachaeva, M. i in. (2014). Adverse childhood experiences and associations with health-harming behaviours in young adults: surveys in eight eastern European countries. Bull World Health Organ, 92(9), 1, 641–55.
 • Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B, Lozano, R. (2002). World report on violence and health. Genewa: World Health Organization.
 • Jarosz, E. (2013). Polacy wobec bicia dzieci. Raport z badań 2013. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka.
 • Paunovic, M., Markovic, M., Vojvodic, K., Neskovic, A., Sethi, D., Grbic, M. (2015). Survey of adverse childhood experiences among Serbian university students. Report from the 2013/2014 survey. Kopenhaga: World Health Organization. Regional Office for Europe
 • Pinheiro, P. S. (2006). World Report on Violence against Children. Genewa: United Nations.
 • Raleva, M., Jordanova-Peshevska, D., Sethi, D. (red.). (2013). Survey of adverse childhood experiences among young people in the former Yugoslav Republic of Macedonia. Kopenhaga: World Health Organization. Regional Office for Europe
 • Qirjako, G., Burazeri, G., Sethi, D., Miho, V. (2013). Community survey on prevalence of adverse childhood experiences in Albania. Report. Kopenhage: World Health Organization. Regional Office for Europe.
 • Tylor, C. (2016). Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • WHO. (1999). Report of the Consultation on child abuse prevention. Genewa: World Health Organization
 • WHO, International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect. (2006). Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence. Genewa: World Health Organization
 • WHO. (2013). Survey on adverse childhood experiences in Montenegro. National survey report. Kopenhaga: WHO Regional Office for Europe.
 • Wójcik, S. (2013). Przemoc w rodzinie, zaniedbanie, wiktymizacja pośrednia. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(3), 40–62.
 • Włodarczyk, J. (2017). Klaps za karę. Wyniki badania postaw i stosowania kar fizycznych w Polsce. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 16(4), 81–107.
 • Ulukol, B., Kahiloğulları, A. K., Sethi, D. (red). (2014). Adverse childhood experiences survey among university students in Turkey. Study report 2013. Kopenhaga: World Health Organization. Regional Office for Europe.
 • U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, Youth and Families, Children’s Bureau. (2016). Child maltreatment 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1bfc31e-d540-4ade-bd92-b3d07859a275
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.