Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2 | 1(3) | 135-141

Article title

Prawo europejskie impulsem do optymalizacji polskiego prawa upadłościowego. O dyrektywie Unii Europejskiej o postępowaniu przedupadłościowym

Authors

Content

Title variants

EN
The European law-imput for optimisation of Polish insolvency law. About European Directive regarding preinsolvency procedure

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W czerwcu 2019 r. Rada UE zaakceptowała tekst nowej dyrektywy w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, która ma zostać implementowana do polskiego porządku prawnego do 2021 r. (Dz. urz. UE L 172/18 z 26 czerwca 2019 r.). Celem dyrektywy jest harmonizacja przepisów dotyczących restrukturyzacji, a także umożliwienie dostępu do nowych mechanizmów „obronnych”, których zastosowanie da dłużnikowi możliwość kontynuowania prowadzonej działalności gospodarczej – tzw. podejście pomocowe (zasada drugiej szansy). W opracowaniu przedstawiono podstawowe informacje na temat dyrektywy oraz nadchodzących zmian w polskim prawie upadłościowym.
EN
On 26 June 2019 the Directive was published in the Official Journal Directive 2019/1023 on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt. The European Union Directive aims at harmonizing Member State restructuring and insolvency laws and should be adopted and published by 17 July 2021. The Directive includes provisions ius cogens, which Member States have to implement, and ius dispositivum which Member States may implement. Several procedures included in the European Union Directive were introduced by Poland in the Insolvency Law Act which entered into force only in 2016. The most important regulations in the Directive include the preventive restructuring procedure, moratorium for enforcement actions, second chance for entrepreneurs, early warning mechanism, and the legal framework for the restructuring plan. In July 2019 Polish parliament passed an important amendment of Insolvency Law. This amendment, which concerns consumer insolvency, partly contradicts the Directive insofar as it allows the discharge only for honest debtors.

Contributors

  • Uniwersytet Jagielloński

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1c1450e-cffe-4e57-9312-e5cc4ff369dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.