Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(84) | 103-113

Article title

ZACHWASZCZENIE UPRAW SZPINAKU I PROBLEMY Z JEGO OGRANICZANIEM

Title variants

EN
Weed management in spinach in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Due to the big number of small farms production of minor crops is important in Poland, as it gives comparatively large income per hectare. However the possibilities of chemical protection of minor crops, such as spinach, are often insufficient in Poland. In spite of spinach comparatively low susceptibility for weeds, its weed management is very important as presence of weeds can disqualify the trade value of harvested crop. The paper presents non-chemical methods of weed management in spinach as well before, as after sowing. In Poland the chemical methods can be used only before sowing as in 2015 there are no herbicides registered for spinach protection. The situation of the Polish farmers is challenging, especially as in the other EU Member States herbicides for spinach protection are available.

Contributors

 • Dr hab. Ewa Matyjaszczyk, prof. nadzw. IOR – PIB, Zakład Ekspertyz i Opinii o Środkach Ochrony Roślin, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland

References

 • 1. Adamczewski K., Gnusowski B., Matyjaszczyk E. (2006): Małoobszarowe uprawy rolnicze, a chemiczna ochrona roślin. Prog. in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (1), 55-62.
 • 2. Ascard (1994): Soil cultivation in darkness reduced weed emergence. Acta Hort., 372, 167-177.
 • 3. Chmielewska B. (2011): Wpływ członkostwa Polski w UE na sytuację ekonomiczną małych gospodarstw oraz rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Problemy Rolnictwa Światowego 11(26) 4, 56-66
 • 4. Ctgb. Pesticides database. (2015): http://www.ctb-wageningen.nl/ [dostęp: 20.05.2015].
 • 5. Czapski J., Horbowicz M., Dobrzański A. Bąkowski J. (1983): Residues of cycloate and influence on some of the nutritional factors of spinach. J. Environ. Sci. Health, B 18 (4 & 5), 497-503.
 • 6. Databases on registered plant protection products in Europe. (2015): http://www.eppo.int/PPPRODUCTS/information/information_ppp.html [dostęp 20.05.2015].
 • 7. Dobrzański A. (2008): Rola chwastów zimujących ozimych w agrofitocenozach upraw warzyw. Zeszyty Naukowe Wydziału Ogrodniczego. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach. Zeszyt 8, 85-100.
 • 8. Dobrzański A., Adamczewski K. (2013): Niechemiczne metody zwalczania chwastów- stan obecny i perspektywy. 55 - 96. W: Współczesna inżynieria rolnicza – osiągnięcia i nowe wyzwania. Tom III (Red. R. Hołownicki i M. Kuboń), Polskie Tow. Inżynierii Rolniczej, Drukrol S. C. Kraków, 443s.
 • 9. Dobrzański A., Anyszka Z. (2006): Problem braku odpowiednich herbicydów dla warzyw jako upraw małoobszarowych- implikacje dla praktyki. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin (46) 1, 63- 70.
 • 10. Dobrzański A., Pałczyński J. (1996): Wpływ światła podczas uprawy roli na kiełkowanie nasion chwastów i możliwości ograniczenia stosowania herbicydów. Nowości Warzywnicze, 29, 27-35.
 • 11. Domaradzki K., Praczyk T., Matysiak K. (2003): Prototype of Polish version of Decision Suport System for weeds. DIAS Report Plant Production, 96, 175p.
 • 12. Extension of Authorization for minor use in the UK. (2015): https://secure.pesticides.gov.uk/offlabels/ [dostęp 15.08.2015],
 • 13. EU Pesticides database. (2015): ec.europa.eu/food/plant/pesticides/pesticides_database/index_en.html [dostęp 10.08.2015].
 • 14. Gawroński S., Skąpski H. (1976): Optymalna rozstawa przy uprawie szpinaku w warunkach braku konkurencji chwastów. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie. Ogrodnictwo 9, 144-157.
 • 15. Główny Urząd Statystyczny (2014): Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa.
 • 16. Główny Urząd Statystyczny (2012): Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny spis rolny 2010. Warszawa.
 • 17. Hartmann K.M., Nezadal W. (1990): Photocontrol of weeds without herbicides. Naturwissenschaften, 77, 158-163.
 • 18. Kozaczenko H., Banaszkiewicz T., Dobrzański A. (1983): Wpływ herbicydów na stopień zniszczenia chwastów, plon i jakość nasion szpinaku. Zesz. Nauk. ART. Olsztyn, Rolnictwo 37, 79-90.
 • 19. Lauer E. (1953). Über die Keimtemperatur von Ackerunkräutern und deren Einfluß auf die Zusammensetzung von Unkrautgesellschaften. Flora 140, 551–595.
 • 20. Matyjaszczyk E. (2012): Aktualne możliwości ochrony wybranych upraw małoobszarowych w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (1), 167-173.
 • 21. Matyjaszczyk E. (2013): Dostępność środków ochrony roślin dla upraw małoobszarowych i jej konsekwencje w świetle struktury rolnej w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XV, Zeszyt 2, 215 – 220.
 • 22. Markow M. (1978): Agrofitocenologia nauka o zbiorowiskach roślinnych. PWRiL. Warszawa, 266 ss.
 • 23. Müller-Sharer H, Bauman D,T. (1993): Unkrautregulierung im Gemüsebau: Konzepte zur Reduktion des Herbizideinsatzes. Landwirtschaft Shweiz Band (6) 7, 401-412
 • 24. Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17 września 2014 w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2015 roku http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html dostęp: 07.08.2015
 • 25. Peruzzi A., Raffaelli M, Ginanni M., Borelli M. (2004): Physical weed control in organic spinach production. Proc. 6th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control. Cultural and physical weed control in organic farming systems Lillehammer, Norway, 15-23.
 • 26. Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis (2015): Teil 2.Gemüsebau–Obstbau–Zierpflanzenbau. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Braunschweig, 414 p.
 • 27. Rola H., Rola J., Zaliwski A. (1999): Monitoring stanu stopnia zachwaszczenia upraw rolniczych w Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin. 39 (1), 289–297.
 • 28. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 maja 2013 r. w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin
 • 29. Sobczak W., Jabłońska L., Olewnicki D. (2013): Stopień zorganizowania producentów owoców i warzyw w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW – Problemy Rolnictwa Światowego 13(1), 119-127.
 • 30. Van der Weide R.Y., Bleker P.O, Achten V.T. J. M, Lotz L.A.P. (2008): Innovation in mechanical weed control in crop rows. Weed Research 48, 215-224.
 • 31. Woyke H. (1982): Szpinak – (Spinacia oleracea). 259-270. W: Szczegółowa uprawa warzyw. PWRiL. Warszawa, 681ss.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1c5697e-2eca-423c-afbe-a0591166845b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.