Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 29-44

Article title

Wileńskie instytucje i towarzystwa dobroczynne w latach 1905-1907 w świetle doniesień ,,Kuriera Litewskiego” i ,,Dziennika Wileńskiego”. Część pierwsza

Authors

Content

Title variants

EN
Vilnius Charitable Institutions in the Years 1905-1907 in the Light of "Kurier Litewski” and "Dziennik Wileński” Reports. Part One

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The years 1905-1907 are an important period in the history of Russia, and Taken Lands as well. After the manifesto of October 17th (30) X 1905 the Russifying pressure towards the Poles, Lithuanians, Belarusians and Jews was diminished. Publication of temporary regulations on associations, unions, and meetings, on 4th (17) III 1906. allowed for easier registration and foundation of various social organizations and associations, including the charity. Polish newspapers described this announcement in Vilnius. In the first part of this article I discuss the following organizations: Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (free dinners); Kuratorium Miejskie nad Biednymi and its sections: Help for Pilgrims; Fuel Committee; Section of Cheap Dinners, Labour Exchange. The institution, being under the care of the clergy was Saint Vincent a Paulo Orphanage.

Year

Volume

1

Pages

29-44

Physical description

Dates

published
2016-06-01

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • BRENSZTEJN, M. (1914), Informator o towarzystwach naukowych, oświatowych, artystyczno-po- pularnych, filantropijnych, wzajemnej pomocy, sportowych i klubach na Litwie i Białej Rusi, zestawiony przez... Wilno.
 • Centralnyj archiw (b.d.), Центральный исторический архив Москвы, ф. 179, on. 21, д. 3001, л. 11. CIUNDZIEWICKA, M. (1906), Bezpłatne obiady. W: Kurier Litewski. 250, 4 (17) XI.
 • ENER (1905), Tanie kuchnie w Wilnie. W: Kurier Litewski. 30, 6 (19) X.
 • F. H. [Franciszek Hryniewicz] (1906), Kronika Krajowa. Dom sierot imienia św. Wincentego. W: Kurier Litewski. 240, 22 X (4 XI).
 • F. Hr. [Franciszek Hryniewicz] (1906), Kronika Krajowa. Schronisko dla pielgrzymów. W: Kurier Litewski. 174, 4 (17) VIII.
 • F. H. [Franciszek Hryniewicz] (1907), Dla głodnych dzieci. W: Kurier Litewski. 219, 2 (15) X. ILIINSKIJ, K. [Ильинский, К.] (1913), Частные общества. Сборник законов, распоряжений правительства и решений Правительствующего Сената. Рига.
 • JURKIEWICZ, J. (1983), Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905-1922. Poznań.
 • JURKOWSKI, R. (2010), Jeszcze raz o memoriale generała-gubernatora wileńskiego księcia Piotra Swiatopełka-Mirskiego z 1904 r. (na marginesie pisarstwa historycznego Rimanatasa Vebry). Przegląd Wschodnioeuropejski. I, 527-541.
 • JURKOWSKI, R. (2011), Notatki do dziejów polskich i wileńskich instytucji i towarzystw dobroczynnych oraz organizacji samopomocowych w latach 1905-1907. W świetle doniesień „Kuriera Litewskiego” i „Dziennika Wileńskiego”. W: Regiony i Pogranicza. IV, 72-84. KARPOWICZ, A. (1906), Dom sierot św. Wincentego. W: Dziennik Wileński. 46, 24 X (6 XI). Kronika Krajowa (1905a). W: Kurier Litewski. 37, 14 (27) X.
 • Kronika Krajowa (1905b). W: Kurier Litewski. 70, 23 XI (6 XII).
 • Kronika Krajowa (1905c). W: Kurier Litewski. 73, 26 XI (9 XII).
 • Kronika Krajowa (1906a), Z kuratorium Dobroczynności. W: Kurier Litewski. 99, 4 (17) V. Kronika Krajowa (1906b), Giełda Pracy. W: Kurier Litewski. 174, 4 (17) VIII.
 • Kronika Wileńska (1906c), Przytulisko dla biednych. W: Kurier Litewski. 250, 4 (17) XI.
 • KTOŚ (1906/1907), Co się stało z Towarzystwem Opieki nad Biednymi. W: Dziennik Wileński. 94, 21 XII (3 I).
 • W. Z. (1906), Kronika Krajowa. Pielgrzymi kalwaryjscy. W: Kurier Litewski. 112, 20 V (2 VI). Wiadomości bieżące (1906a), Dostarczanie paliwa. W: Dziennik Wileński. 89, 15 (28) XII. Wiadomości bieżące (1906b), Z Towarzystwa Opieki nad Biednymi. W: Dziennik Wileński. 33, 8 (21) X.
 • Wiadomości bieżące (1906/1907), Raut dobroczynny. W: Dziennik Wileński. 99, 30 XII (12 I). WOŁKANOWSKI, W. (2015), Michał Węsławski. Biografia prezydenta Wilna w latach 1905-1916. Opole.
 • ŻYCKA, L. (1907), Z wileńskiego widnokręgu. Bezpłatne obiady dla dzieci. W: Dziennik Wileński. 224.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-1128

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1c77c05-e4ac-4719-bf38-d680dec599c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.