Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 29 | 175-197

Article title

Motyw gwiazdy w Ewangelii według św. Mateusza (2,1-12)

Content

Title variants

EN
The Motif of the Star in the Gospel of Matthew (2:1-12)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obraz gwiazdy w Ewangelii św. Mateusza był wielokrotnie komentowany przez egze¬ge-tów. Dawniejsze wyjaśnienia oparte na astronomicznych zjawiskach tylko w pewnym stopniu mogą przyczynić się do zrozumienia opowiadania. Inne interpretacje wspominają o starożytnych wierzeniach o gwieździe ukazującej się podczas narodzin ważnych ludzi, ale i one mogą pełnić funkcję jedynie naukowej hipotezy. Nie rozstrzygając dyskusji na temat historycznego tła wydarzeń opisanych w opowiadaniu Mateusza, warto przyjrzeć się bliżej znaczeniu frazy en tē anatolē. Bogata panorama staro¬testa¬mentowych tekstów i powiązania między czasownikiem anatellō (LXX) i jego hebrajskim odpowiednikiem zāraḥ ukazują szerszy kontekst i nowe możliwości jej rozu¬mie¬nia. Zaproponowane wyjaśnienie wspiera waga narracyjnej funkcji gwiazdy w opowiadaniu, w którym magowie prowadzeni jej światłem docierają do nowo narodzonego Króla.
EN
The star image in the Gospel of Matthew has been repeatedly commented upon by many scholars. Some older interpretations, based on various known astronomical phenomena, have proved of limited use in terms of understanding the passage. There are some other explanations that depend upon ancient beliefs about stars appearing at the time an important person comes into the world. All these solutions, however, represent no more than scientific or historical hypothesis. Without entering into historical discussions about stars or the beliefs of ancient generations in the Middle East, the author of the paper proposes to look afresh at one enigmatic phrase in the Matthean story: en tē anatolē. A rich panorama of Old Testament quotations, which serve to connect the verb anatellō (LXX) with its Hebrew equivalent zāraḥ, reveal a wider context and thus some new possibilities for our understanding of the phrase. The author’s explanation is supported by an important narrative function of the star within the story, where the magi seeing its light are led to the newborn King.

Journal

Year

Volume

29

Pages

175-197

Physical description

References

 • Adamczewski B., „Magowie ze Wschodu: za gwiazdą, przez Synaj, do Jezusowego Kościoła (Mt 2,1-12)”, Studia z biblistyki VIII (red. R. Bartnicki) (Warszawa: UKSW, 2012) 25-38.
 • Ausubel N., A Treasury of Jewish Folklore: Stories, Traditions, Legends, Humor, Wisdom and Folk Songs of the Jewish People (New York: Crown Publishers, 1948).
 • Bartoszewicz I., „Trzej Królowie. Retoryczna interpretacja pewnej biblijnej opowieści (Mt 2,1-12)”, Rozprawy Komisji Językowej (Wrocław) 33 (2006) 197-204.
 • Blass F. – Debrunner A. – Funk R.W., A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Lite-rature (Chicago: University of Chicago Press, 1961).
 • Brown R.E., The Birth of the Messiah. A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospel of Matthew and Luke (New York: Doubleday, 1999).
 • Clines D.J.A., Job 1–20 (WBC 56B) (Dallas: Word 2002).
 • Cramer F.H., Astrology in Roman Law and Politics (Philadelphia: American Philosophical Society, 1954).
 • Davies W.D. – Allison D.C., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew (London – New York: T&T Clark, 2004).
 • The Dictionary of the Classical Hebrew (DCH), (red. D.J.A. Clines) (Sheffield: Academic Press, 1996) III.
 • Durham J.I., Exodus (Word Biblical Commentary 3; Dallas: Word, 2002).
 • Fitzmyer J.A, „The Aramaic «Elect of God» Text from Qumran Cave IV”, Catholic Biblical Quarterly 27(1965) 348-372.
 • Gibson S., „Bar Kochba”, Encyclopaedia Judaica (red. F. Skolnik – M. Berenbaum et al.) (New York: Keter Publishing House, 20072) III, 156-162.
 • Gingerich O., „Kepler’s De Vero Anno (1614)”, The Star of Bethlehem and the Magi. Interdisciplinary Perspectives from Experts on the Ancient Near East, the Greco-Roman World, and Modern Astronomy (red. G.H. van Kooten – P. Barthel) (Leiden: Brill, 2015) 3-16.
 • Lust J. – Eynikel E. – Hauspie K., A Greek English Lexicon of the Septuagint (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1992).
 • Liddell H.G. – Scott R. – Jones H.S. – McKenzie R., A Greek-English Lexicon (Oxford: Clarendon 1843.91940.[1994]).
 • Bauer W. – Danker F.W. – Arndt W.F. – Gingrich F.W., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago, IL – London: University of Chicago Press 32000).
 • Hagner D.A., Matthew 1–13 (WBC 33A; Dallas: Word, 2002).
 • Koehler L. – Baumgartner W. – Stamm J.J., The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (Leiden – New York, NY – Köln: Brill 1994-2000) I-V (=HALOT).
 • Hobbs T.R., 2 Kings (WBC 13; Dallas: Word, 2002).
 • Holzmeister M. – La stella dei Magi, La Civiltà Cattolica 93 (1942) 1-22
 • Louw J.P. – Nida E.A., Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains (electronic ed. of the 2nd edition) (New York: United Bible Societies, 1996).
 • Łach J., „Pokłon magów (Mt 2,1-12)”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 29/5-6 (1976) 260-270.
 • Mole M., „O Magach ze Wschodu”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 2/6 (1949) 441-446.
 • Paciorek A., Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdziały 1–13 (NKB.NT I/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2004).
 • Rosen¬berg R.A., |„«The Star of the Messiah» Reconsidered”, Biblica 53 (1972) 105-109.
 • Schalit A., König Herodes: Der Mann und sein Werk (Berlin: Walter de Gruyter, 1969).
 • Schaumberger P.L., „Textus cuneiformis de stella Magorum”, Biblica 6 (1925) 444-449.
 • Stauffer E., Jesus and his Story (London: SCM, 1967).
 • Stefański J., „Poznanie Boga przez pogan w Nowym Testamencie”, Nowy Testament a religie (red. I.S. Ledwoń) (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011) 201-232.
 • Stuckrad K. von, „Stars and Powers: Astrological Thinking in Imperial Politics from Hasmoneans to Bar Kochba”, The Star of Bethlehem and the Magi. Interdisciplinary Perspectives from Experts on the Ancient Near East, the Greco-Roman World, and Modern Astronomy (red. G.H. van Kooten – P. Barthel) (Leiden: Brill, 2015) 387-398.
 • Titus J., „A Shining Community: A Mission Model. An Exegetical Comparative Study of Is 60:1-9 and Mt 2:1-12”, Indian Theological Studies 42/1-4 (2005) 307-335.
 • Żywica Z., „Dwie postawy wobec Mesjasza Izraela (Mt 2,1-12)”, Warmińskie Wiadomości Diecezjalne 68 (2003) 138-143.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1cab167-a204-4c6e-96a6-fb53c2d702d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.