Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 2 | 893-907

Article title

The development of health protection and social care services in Poland and in the countries of the European Union

Content

Title variants

PL
Rozwój usług ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Health is considered to be the greatest invaluable good. This article concentrates on the level of advancement of medical services in Poland and in certain countries of the European Union. This research uses such indicators as: expenditure on health care, the level of morbidity, mortality, sick leaves, number of doctors, hospitals, as well as the average life expectancy. Dynamic indices were used in the determination of developmental trends. To capture similarities and differences in the level of medical services advancement, multidimensional scaling method was applied. Results of the study allow stating that a significant advancement in the development of medical and social care services can be observed. However, Poland still lags behind other countries where development of these services remains on a high level.
PL
Zdrowie jest największym i bezcennym dobrem, dlatego w artykule została zwrócona uwaga na poziom rozwoju usług medycznych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Do badania wykorzystano takie wskaźniki jak: wielkość wydatków na ochronę zdrowia, poziom zachorowalności, śmiertelność, absencję chorobową, liczbę lekarzy, liczbę szpitali, czy też przeciętne dalsze trwanie życia. Do określenia tendencji rozwojowych wykorzystano indeksy dynamiki. W celu uchwycenia podobieństw lub różnic w poziomie rozwoju usług medycznych zastosowano metodę skalowania wielowymiarowego. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że obserwuje się znaczny postęp w rozwoju usług medycznych i społecznych, niemniej Polska pozostaje nadal w tyle za państwami, w których rozwój tych usług jest na wysokim poziomie.

Year

Volume

18

Issue

2

Pages

893-907

Physical description

Dates

published
2018-06-01

Contributors

 • The University of Łodz

References

 • WHC Barometer (2017), Report on changes in the accessibility to guaranteed health services in Poland, No. 16/1/04/2017.
 • Elfring T., New Evidence on the Expansion of Service Employment in Advanced Economies, Review of Income and Wealth, series 35, no. 45, 1989, p. 212.
 • Health Consumer Powerhouse (2017), European Consumer Health Index in 2016, Available at: http://www.polisynazdrowie.pl/files/Europejski_konsumencki_indeks%20_zdrowia_2016.pdf. Accessed 8 January 2018
 • Esping-Andersen G., Social Foundations of Postindustrial economies, Oxford University Press, Oxford 1999, p. 104-107.
 • Grossman M., On the concept of health capital and the demand for health, Journal of Political Economy, No 80/92
 • Janoś-Kresło M., Social services in the process of systemic transformation in Poland, Monographs and studies, No 512, SGH, Warsaw 2002.
 • Polak E., Polak W.(2016). Indices referring to health care as the measure of life quality in Poland in comparison to selected countries, Research Papers University of Economics in Wroclaw Nr 450, p. 433-445.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [Polish Statistical Annual Report] 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, Główny Urząd Statystyczny [Central Statistical Office], Warsaw.
 • Sorenson C. (2000). Emergence of HTA in Central and Eastern Europe. Volume 11, Number 1/2000, p. 10-12.
 • WHO (2010), The World Health Report. Health Systems Financing: the path to universal coverage, Geneva: World Health Organization.
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 r., GUS [Central Statistical Office], Warsaw 2014.
 • Classification scheme. Available at : https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pdf/2_PKD-2007-schemat_2.pdf. Accessed 8 January 2018
 • Government expenditure on social protection. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_expenditure_on_social_protection. Accessed 8 January
 • National Health Account for 2012. Available at: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-za-2012-rok,4,5.html. Accessed 8 January 2018

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1cc6977-a0a7-41ca-b871-675e539d53d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.