Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(25) | 145-151

Article title

Methodological problems in integrating information and communication technologies in elementary school

Content

Title variants

PL
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacji wczesnoszkolnej. Problemy metodologiczne

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
One of the main aspects of educational reform in Bulgaria is the introduction of information and communication technologies to educational process. This article discusses issues associated with the usage of new technologies in primary school. Management of pedagogical process of students from first to fourth grade has its own specifics, and working with information and communication technologies increases the ability of the teachers to expand and enrich their pedagogical methods and tools to achieve effective results at the end of the learning process. The article gives a brief overview of some of the latest technologies offered to primary teachers, such as multipoint technology with software ‘Envision’ and ‘Mouse Mischief’, and Kinect technology creating the new type of interaction between man and computer. It also brings up the need to develop a new methodology of working with information and communication technologies. Multipoint technology has a huge impact on the acquisition of non-technological skills. Methodological training of teachers should focus on the possibility to combine the appropriate use of multipoint technology in the construction of non-technological skills. Such methodological development would be a significant achievement in modern Bulgarian primary education.
PL
Jednym z głównych kierunków reformy edukacyjnej w Bułgarii jest wprowadzenie do procesu edukacyjnego technologii informacyjno-komunikacyjnych. W artykule omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem tych technologii w procesie nauczania w początkowych klasach szkoły podstawowej. Zarządzanie procesem dydaktycznym na pierwszym poziomie edukacyjnym ma swoją specyfikę, a praca z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi daje nauczycielowi nowe narzędzia pozwalające na zwiększenie efektywności procesu dydaktycznego. Artykuł zawiera krótki przegląd niektórych z oferowanych nauczycielom szkół podstawowych nowoczesnych technologii, takich jak Multipoint z oprogramowaniem "Envision" i "Mysz Mischief", a także kinekty umożliwiające nowy rodzaj interakcji człowieka z komputerem. Zwrócono też uwagę na konieczność stworzenia metodologii pracy z nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Technologia Multipoint ma ogromny wpływ na nabywanie przez dzieci umiejętności nietechnicznych. Kształcenie metodyczne nauczycieli powinno koncentrować się wokół właściwego doboru technologii informacyjno-komunikacyjnych, umożliwiającego rozwój tych właśnie umiejętności. Wypracowanie nowych rozwiązań metodologicznych stanowiłoby znaczące osiągnięcie w nowoczesnej edukacji w bułgarskich szkołach podstawowych.

Year

Issue

Pages

145-151

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

  • Trakia University, Faculty of Education, Lyulin 5, bl. 542/46, 1359 Sofia, Bulgaria, Tel.: +359 089 781 67 46

References

  • Ellis, A. K., Fouts, J. T. (1993). Research on educational innovations. Princeton Junction, NJ: Eye on Education. ISBN 1883001056.
  • Eurydice network (2012). Civic education in Europe. Executive Agency for Education. Audiovisual and Culture (EACEA P9 Eurydice and policy support). ISBN 978 92-9201-295-3.
  • Marzano, R. J., Pickering, D. J., Pollock, J. E. (2001). Classroom instruction that works: Research-based strategies for increasing student achievement. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development. ISBN 0871205041.
  • McKeachie, W. J., Svinicki, M. (2006). McKeachie’s teaching tips: Strategies, research, and theory for college and university teachers. Boston: Houghton Mifflin. ISBN 0618515569.
  • Petrova, Vasileva = Петрова, C., Василева, Н. (2013). Предизвикателства пред училищното образование. Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2012 [Challenges to school]. Sofia: Ministry of Education and Science. Center for Control and Quality of School Education. ISBN 978-954-8973-16-8.
  • Stefanova = Стефанова, M. (2005). Педагогическа иновация: За иновацията иновативно [The pedagogical innovation: Innovation innovative]. Sofia: Petekston. ISBN 954-457-028-4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1d1244a-30f5-4433-9f9e-48def20c3303
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.