Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 469 | 197-207

Article title

Wskaźniki WRMR i RMSEA oraz statystyka chi-kwadrat w ocenie dobroci dopasowania modeli SEM dla danych porządkowych

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W niniejszym artykule autor rozważa wybrane problemy dotyczące oceny poziomu dobroci dopasowania modeli równań strukturalnych (SEM) w ujęciu zmiennych porządkowych kategorialnych. Na ich tle zaprezentowano model strukturalny o tzw. niepełnej informacji, w zakresie którego przyjęto DWLS(M-V) jako metodę estymacji danych, a następnie w ramach analizy porównawczej poziomu dobroci dopasowania modelu SEM, zestawiono statystyki chi-kwadrat z wartościami wskaźników WRMR i RMSEA. Jako przykład ilustrujący strategię postępowania z danymi wyrażonymi na skali porządkowej wykorzystano wyniki badań empirycznych w kontekście postrzeganej przez badaczy i analityków w firmach skuteczności badań marketingowych na tle specyficznych uwarunkowań organizacyjnych.

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1d2f47e-250f-4da8-a67e-314e17ba0be1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.