Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 16 | 321-336

Article title

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA OD JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH DO BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH ZALEWOWYCH W POWIECIE ZDUŃSKOWOLSKIM

Content

Title variants

EN
TRANSPORT ACCESSIBILITY FROM FIREFIGHTERS TO OBJECTS LOCATED WITHIN FLOOD HAZARD AREAS IN THE DISTRICT OF ZDUŃSKA WOLA

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule za cel przyjęto ocenę dostępności transportowej z jednostek straży pożarnych do budynków zlokalizowanych na terenach zalewowych w powiecie zduńskowolskim. Do wyznaczania terenów zalewowych wykorzystano mapy zagrożenia powodziowego oraz dokumenty planistyczne, w tym studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na tej podstawie dokonano identyfikacji obiektów zlokalizowanych na terenach zagrożonych powodziami, przy wykorzystaniu Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Baza ta posłużyła również do lokalizacji jednostek straży pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i wytypowanych do współpracy z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, które znajdują się na obszarze analizowanego powiatu oraz gmin z nim bezpośrednio sąsiadujących. Stwierdzono, że w granicach terenów zalewowych badanych gmin znajduje się łącznie 514 budynków. Do 41 obiektów jest zapewniony dojazd z komend miejskich jednostek PSP w czasie do 8 minut oraz do 79 w czasie do 15 minut. W przypadku nadejścia powodzi do pozostałych budynków dojazd jest możliwy w czasie do 15 minut z jednostek OSP.
EN
The goal of this article is to assess transport accessibility from fire brigades to objects located within the flood hazard zone in the district of Zduńska Wola. To determine the areas exposed to floods, flood hazard maps and planning documents were used, including the study of the conditions and directions of spatial development. On this basis, the objects located within areas exposed to floods were identified, using the Topographic Objects Database. This database was also used to locate the fire brigade units, operating with in the National Rescue and Firefighting System in the analyzed district and neighboring municipalities. To carry out the analysis of the transport accessibility, data from Open StreetMap (OSM) and a tool for network analysis in the ArcGis were employed. It was found that within the flood hazard areas in the surveyed municipalities are 514 buildings. 41 of these objects can be accessed from the municipal units of the fire brigade in up to 8 minutes, and 79 buildings can be reached in up to 15 minutes. In the case of flood, theremaining buildings can be reached in up to 15 minutes from the voluntary fire brigades.

Year

Issue

16

Pages

321-336

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1d45af4-d338-45a3-bd39-16c9f5056810
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.