Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 45 | 195-200

Article title

Przerwane opus magnum. O powieści Elfriede Jelinek Dzieci umarłych z Celanem w tle

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Powieść Dzieci umarłych zarówno przez samą Jelinek, jak i przez krytykę literacką jest określana mianem opus magnum autorki. W moim eseju podejmuję próbę interpretacji tego określenia nie w znaczeniu pierwszoplanowej pozycji w dorobku Jelinek, lecz odnosząc się do jego pierwotnego alchemicznego sensu. Wykorzystuję je przy tym jako narzędzie interpretacyjne powieści czytanej przez pryzmat rozrachunku Jelinek z traumą Zagłady. Odnosząc się do paradygmatów poetologicznych wypracowanych przez Paula Celana podejmuję także ogólną refleksję nad literaturą jako medium pamięci o ofiarach Szoah w kontekście omawianego utworu.

Keywords

Year

Issue

45

Pages

195-200

Physical description

Contributors

 • Instytut Germanistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

References

 • Celan Paul. „Chymicznie”. Tłum. Jacek St. Buras. Literatura na Świecie 1-2 (2010): 8-9.
 • Celan, Paul. «Psalm» i inne wiersze. Tłum. Ryszard Krynicki, Kraków: Wydawnictwo A5, 2013.
 • Goethe, Johann Wolfgang. Faust. Red. Erich Trunz. München: C. H. Beck, 1998.
 • Grohotolsky, Ernst, red. Provinz sozusagen: österreichische Literaturgeschichten. Graz: Verlag Droschl, 1995.
 • Jelinek, Elfriede. Die Kinder der Toten. Roman. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1995.
 • Jelinek, Elfriede. Dzieci umarłych. Tłum. Agnieszka Kowaluk. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2009.
 • Jelinek, Elfriede. „Ich bin die Liebesmüllabfuhr“. Wywiad. Profil. Verlagsgruppe NEWS Gesellschaft m.b.H., 17 listopada 2004. Web. 20 marca 2014.
 • Just, Reiner. „Zeichenleichen – Reflexionen über das Untote im Werk Elfriede Jelineks”. JeliNetz, Elfriede Jelinek–Forschungszentrum. Web. 20 marca 2014.
 • Priesner, Claus i Karin Figala, red. Alchemie: Lexikon einer hermetischen Wissenschaft, München: Beck, 1998.
 • Radisch, Iris. „Maxima Moralia”. Die Zeit. Zeitverlag Gerd Bucarius, 15 września 1995. Web. 20 marca 2014.
 • Roob, Alexander. Das hermetische Museum. Alchemie und Mystik. Köln: Taschen, 2006.
 • Schmidt, Delf. Ein Schreiben findet hier nicht statt. stets das Ihre. Elfriede Jelinek, Theater der Zeit. Red. Delf Schmidt. Berlin: Verlag Theater der Zeit, 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1db0037-eb99-4dc0-ae01-116e6df3e42f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.