Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 469 | 91-99

Article title

Estymacja pośrednia niepełnosprawności – badanie symulacyjne

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Niepełnosprawność postrzegana jest jako jeden z najważniejszych problemów, przed jakimi stoi dziś społeczeństwo. Różne grupy odbiorców danych dotyczących niepełnosprawności mają zróżnicowane potrzeby informacyjne, które nie zawsze mogą być zaspokojone. W artykule przedstawione zostaną wyniki badania symulacyjnego, którego celem jest oszacowanie, z wykorzystaniem statystyki małych obszarów (SMO) – w oparciu o estymatory opracowane w ramach projektu EURAREA, odsetka osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem problemu nieplanowanych domen (tzw. lokalnych rynków pracy) na podstawie danych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002. W badaniu symulacyjnym wykorzystane zostaną dane dla województwa wielkopolskiego, a przyjęty schemat losowania próby został skonstruowany tak, aby był jak najbardziej zbliżony do tego, który był zastosowany w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań w 2011 r. W artykule podjęta zostanie także próba oceny zastosowanych estymatorów.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1dd9484-1109-49d2-9a36-63f3bf32fda8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.