PL EN


2014 | 284 |
Article title

Wykrywanie substancji psychotropowych we krwi metodą LC/MS/MS

Content
Title variants
EN
Detection of psychotropic substances in the blood by LC/MS/MS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Z roku na rok obserwuje się wzrost zjawiska zażywania środków uzależniających. Prowadzi to do pojawiania się problemu związanego z uzależnieniem jak również zażywanie środków psychoaktywnych stwarza duże zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzenia badań na ich obecność w organizmie człowieka nakłada odpowiednie kryteria warunkujące wykonanie badań. Istotnym czynnikiem z punktu widzenia opiniodawczego jest znajomość budowy chemicznej substancji należących do poszczególnych grup środków uzależniających, ich przemian metabolicznych, które zachodzą w ustroju jak również działania na organizm. Ma to na celu pomóc w prawidłowej interpretacji uzyskiwanych wyników badań analitycznych.
EN
Year on year, one can observe an increase in the use of addictive substances. This leads to occurring the problem of addiction as well as the use of psychoactive substances as a serious hazard to road users. The Regulation of the Minister of Health on agents acting similarly to alcohol and the conditions and manner of conducting research on their presence in the human body, requires adequate benchmarks for performing these tests. An important factor, from consultative point of view, is the knowledge of the chemical structure of substances belonging to different groups of drugs of abuse, their metabolic transformations that occur in the body as well as their influence on the body. This is to aid in the proper interpretation of the results of the analytical tests.
Year
Issue
284
Physical description
Contributors
author
  • Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu w Warszawie
  • Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu w Warszawie
  • Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu w Warszawie
  • Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c1e4d39a-49cf-4330-9d79-1548a988a490
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.