Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 (23) | 135-154

Article title

Blaski i cienie prowokacji jako narzędzia dialogu i edukacji w awangardowej sztuce współczesnej

Content

Title variants

EN
The lights and shadows of provocation as a tool for dialogue and education in the contemporary avant-garde

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
We współczesnej kulturze prowokacja artystyczna należy do zjawisk oczywistych. Staje się ona narzędziem dialogu i edukacji wykorzystywanym przez artystów do wychowawczego oddziaływania na publiczność. Zjawisko to nie jest bynajmniej nowe, sięga swoimi korzeniami epoki romantyzmu. Nie jest ono również jednorodne. Na jego współczesny kształt składają się różne tradycje: prowokacji jako narzędzia zmiany gustów estetycznych i prowokacji jako narzędzia zmiany społecznej. Prowadzą one do coraz większego zużycia się potencjału prowokacji jako efektywnej strategii działalności artystycznej i pytania, w jakim kierunku pójdzie sztuka awangardowa porzucając dotychczasowe formuły.
EN
In the contemporary culture artistic provocation is a common phenomenon. It becomes an instrument of dialogue and education used by artists for educational infl uence on the audience. This phenomenon is by no means new, dating back to the Romantic period. It is not homogeneous either. Its contemporary shape is made up of different traditions: provocation as a tool to change aesthetic tastes and provocation as a tool for social change. They lead to an ever-increasing use of the potential of provocation as an effective strategy of artistic activity and the question of which direction the avant-garde will go, rejecting all the existing formulas.

Year

Issue

Pages

135-154

Physical description

Contributors

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

References

 • Asnyk A., Nad Głębiami. Sonet XXVII, w: Tenże, Poezje wybrane, PIW Warszawa 1978.
 • Baumgart A., Turowski A., Zdobywcy słońca. Parowóz dziejów, Prasa i Książka, Warszawa 2012.
 • Bishop C., Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2015.
 • Burszta W. J., Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, „Iskry”, Warszawa 2013.
 • Ciążela A., Czy tylko demagogia? Intelektualne i edukacyjne konteksty sukcesów prawicowego populizmu w Europie i USA, /w:/ Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja, red. F. Pierzchalski,
 • B. Rydliński, Friedrich-Ebert-Stift ung, Przedstawicielstwo w Polsce, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, Warszawa 2017, s. 33-47.
 • Claudon F. i inn, Encyklopedia Romantyzmu, WAiF, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Condorcet N., Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, PWN, Warszawa 1957.
 • Crepaldi G., Rossetti i prerafaelici, Montadori-Electa, HPS, Mediolan Warszawa 2006.
 • Debord G., Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, PIW, Warszawa 2006.
 • Frank T., Co z tym Kansas? Czyli opowieść o tym, jak konserwatyści zdobyli serce Ameryki, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
 • Guibault S., Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej: Ekspresjonizm abstrakcyjny, wolność i zimna wojna, wyd. Hotel Sztuki, Warszawa 1992.
 • Introduction to the Decorative Arts. 1890 to the present day, Edited by A. O’Neil, Tiger Books International London 1990.
 • Karaś D., Gwałt na pomniku, bo historia jest wulgarna, „Gazeta Wyborcza”, 17 października 2013.
 • Kaschnitz M. L., Courbet Prawda nie ułuda, PIW, Warszawa 1981.
 • Konopacki A., Prerafaelici, Arkady, Hanschelverlag, Warszawa-Berlin 1989.
 • Kornhauser J., Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje, Wydawnictwo UJ Kraków 2017.
 • Kozłowski J., Walter Crane wśród Polaków, /w:/ Tenże, Proletariacka Młoda polska. Sztuki plastyczne i ich twórcy w życiu proletariatu polskiego, Wyd. Arkady, Warszawa 1986, s. 106-120.
 • Levine C., Od prowokacji do demokracji. Czyli o tym dlaczego potrzebna nam sztuka, Wyd. Literackie Muza SA, Warszawa 2013.
 • Lista G., Futuryzm, Arkady, Warszawa 2002.
 • McKenzie Wark, Spektakl dezintegracji. Sytuacjonistyczne drogi wyjścia z XX wieku, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2014.
 • Niemojowska M., Zapisy zmierzchu. Symboliści angielscy i ich romantyczny rodowód, Czytelnik, Warszawa 1976.
 • Passeron R., Encyklopedia Surrealizmu, WAiF, Warszawa 1993.
 • Platon, Obrona Sokratesa, w: Tenże, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Krition, Fedon, PWN, Warszawa 1982, s. 269-270.
 • Słowacki J., Odpowiedź na „Psalmy przyszłości”, /w:/ Z. Krasiński, J. Słowacki. Psalmy przyszłości. Odpowiedź na „Psalmy przyszłości”, Universitas, Kraków 2002.
 • Słowacki J., Testament mój, w: Tenże, Testament mój, wybór i oprac. A. Nawrocki, Wyd. IBiS, Warszawa 1994.
 • Stone I. F., Sprawa Sokratesa, Wyd Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, t. 3 (P-Ś) Wyd. Naukowe PWN ,Warszawa 2003.
 • Walldorf (Waldorff ) J., Sztuka pod dyktaturą, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa 1939.
 • Wujek J., Mity i utopie architektury w XX wieku, Wyd. Arkady, Warszawa 1986.
 • Ziętara W., Towarzystwo Fabiańskie w latach 1884-1939, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1e7287d-234d-4b9f-9d1c-ab50471823e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.