Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 | 1 | 162-167

Article title

Edukacja pracowników pokolenia Y – nowe potrzeby i rozwiązania

Authors

Content

Title variants

EN
Employees Education of Generation Y – new needs and solutions

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Pokolenie Y to określenie odnoszące się do młodych ludzi, wychowanych i edukowanych w świecie nowych technologii. Przemiany cywilizacyjne i dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego wpłynęły na fakt, że generacja ta została ukształtowana przez komputery i Internet. Realizacja procesów edukacyjnych w tej grupie pracowników wymaga zastosowania odmiennego podejścia do metod i form ich kształcenia
EN
Generation Y – the term which refers to young people who are educated in a world of new technologies. Civilization shifts and dynamic development of information society influenced on the fact that this generation has been shaped by the computers and the Internet. The realization of educational processes in this group of employees requires a different approach to the methods and forms of their education

Year

Volume

4

Issue

1

Pages

162-167

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

author

References

 • Barta M. (2013), Start game! – grywalizacja, chwilowa moda czy skuteczne narzędzie HRM?, http://hrstandard.pl/2013/03/15/start-game-grywalizacja-chwilowa-moda-czy-skutecznenarzedzie- hrm/ (20.04.2013)
 • Berłowski P. (2012), W świecie trzech pokoleń, „Personel i Zarządzanie”, nr 9/270.
 • Czarnecka M. (2012), Webinar, videocast, wiki, „Personel i Zarządzanie”, nr 7/268.
 • Doraczyńska N. (2012), Generacja X, Y, C. Jak zarządzać reprezentantami różnych pokoleń?, „Personel i Zarządzanie”, nr 12/273.
 • Gemius S.A. (2009), Raport: Polski Internet 2008/2009, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2009/ 02_2009_Polski_internet_2008_2009.pdf. (14.03.2013)
 • Jabłońska G. (2013), Pokolenie Y wyzwaniem dla pracodawcy, http://www.rynekpracy.pl/artykul. php/wpis.135/szukaj.1 (14.03.2013)
 • Kosa U., Strzelec D. (2013), Zarządzanie pracownikami pokolenia Y, http://kadry.nf.pl/Artykul/ 8560/Str_2/Zarzadzanie-pracownikami-pokolenia-Y/motywacja-pokolenie-Y-trendyzarzadzanie/ (04.04.2013)
 • McAfee A. (2012), Najbardziej niebezpieczna cecha pokolenia Y, Harvard Business Review Polska, http://www.hbrp.pl/news.php?id=237&PHPSESSID=01c3d66aa6e1d4bc7b2eb8a569c 3a0f7 (8.04.2013)
 • Skórka S. (2012), Biblioteka akademicka wobec wyzwań użytkowników generacji „Google”, Elektroniczne Czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, nr 1, Kraków.
 • Twenge J.M., Campbell K.W. (2009), The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement, Atria Peperback, New York.
 • Wawer R., Wawer M. (2013), Trwałość wiedzy w procesie kształcenia, Difin, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1ea47dc-4a54-4b27-ac31-952d91486f6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.