PL EN


Journal
2015 | 3(134) | 141–156
Article title

Analiza efektów zastosowania pakietu edukacyjnego „Gramy w piktogramy”

Title variants
EN
Analysis of the effects of an educational package “We play pictograms”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badania sprawdzającego skuteczność zastosowania pakietu edukacyjnego „Gramy w piktogramy”. Jest on przeznaczony do wspierania rozwoju umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym na etapie edukacji początkowej. Ma on na celu uruchomienie procesu zmiany sposobu nauczania matematyki. Badanie zostało przeprowadzone w schemacie eksperymentalnym z pomiarem powtarzanym i grupą kontrolną, przy randomizacji przeprowadzonej oddziałami wewnątrz szkół. Głównym problemem badawczym poddanym analizie była zmiana w poziomie ogólnego wskaźnika umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym uczniów, związana z wdrożeniem pomocy dydaktycznej. W analizach wykorzystano modelowanie IRT oraz regresję wielopoziomową. Wyniki wskazują na istotny statystycznie wzrost umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w grupie eksperymentalnej, związany specyficznie z zastosowaniem badanego pakietu edukacyjnego.
EN
The article presents the analysis of data gathered to assess the package “We play pictograms”. The package is intended as support for the development of symbolic language skills by influencing the way teachers teach mathematics during the first years of primary school. The research was conducted using a cluster-randomized repeated measures experimental design with a control group. The main research problem investigated change in the level of relevant student skills, specifically associated with the package. IRT modeling and multilevel regression were employed in the analysis. Results demonstrated significant improvement in the use of symbolic language derived from the package.
Journal
Year
Issue
Pages
141–156
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
 • Instytut Matematyki, Uniwersytet Warszawski
 • Instytut Badań Edukacyjnych
References
 • Binkowska-Wójcik, W., Boroń, I., Brzyska, S., Cikorska, M., Fiertek R. i in. (2014). Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Dąbrowski, M. (2013). (Za)trudne, bo trzeba myśleć. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Dąbrowski, M. (red.). (2009). Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Raport z badań ilościowych 2008. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 • Dąbrowski, M. i Żytko M. (red.). (2013), Raport z testowania innowacyjnej pomocy dydaktycznej: Pakiet edukacyjny Gramy w piktogramy. Warszawa: Wydawnictwo Bohdan Orłowski.
 • Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G. i Buchner, A. (2007). G*Power 3: a flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39(2), 175–191.
 • Gopnik, A., Meltzoff, A. N. i Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.
 • Hattie, J. (2009), Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge: London–New York.
 • Hattie, J. (2011). Visible learning for teachers: maximizing impact on learning. Routledge: London–New York.
 • Imai, K., King, G. i Nall, C. (2009). The essential role of pair matching in cluster-randomized experiments, with application to the Mexican universal health insurance evaluation. Statistical Science, 24(1), 29–53.
 • Instytut Analiz Europejskich (bdw.). Raportu z ewaluacji innowacyjnej pomocy dydaktycznej: Pakiet edukacyjny Gramy w piktogramy i efektów jego stosowania na etapie testowania. Pobrano z http://projekt-piktografia.pl/wp-content/uploads/2013/12/zal.-21-Raport-z-ewaluacji.pdf
 • Karpiński, M., Grudniewska, M i Zambrowska, M. (2013). Nauczanie matematyki w gimnazjum. Raport z badania. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Kolen, M. J. i Brennan R. L. (2004). Test equating, scaling, and linking: methods and practice (wyd. 2). New York: Springer.
 • Kołodziejczyk, J., Salamon-Bobińska, K., Karaszewski, N. i Bobula, S. (2014). Nauczanie kooperatywne (uczenie się we współpracy). W: G. Mazurkiewicz (red.), Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie (s. 163–177). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kondratek, B. (2009). Konstrukcja skal mierzących umiejętności językowe i matematyczne uczniów oraz poglądy edukacyjne nauczycieli. W: M. Dąbrowski (red), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Część III: trzecioklasista i jego nauczyciel (s. 186–215). Warszawa: Centralna Komisja Edukacyjna.
 • Kondratek, B. (2011). Poglądy edukacyjne nauczycieli klas 1–3. W: M. Dąbrowski (red.), Trzecioklasiści 2010. Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Raport z badań ilościowych (s. 230–241.) Warszawa: Centralna Komisja Edukacyjna.
 • Lipsey, M. W. i Hurley S. M. (2009). Design sensitivity: statistical power for applied experimental research. W: L. Bickman i D. J. Rog (red.), The SAGE handbook of applied social research methods (wyd. 2, s. 44–76). Thousand Oaks: Sage.
 • Little, R. J. A. i Rubin, D. B. (2002). Statistical analysis with missing data (wyd. 2). New York: Wiley.
 • Murray, D. M., Varnell, S. P. i Blitstein, J. L. (2004). Design and analysis of group-randomized trials: a review of recent methodological developments. American Journal of Public Health, 94(3), 423–432.
 • Pokropek, A., Kondratek, B. (2012), Zrównywanie wyników testowania. Definicje i przykłady zastosowania. Edukacja, 120(4), 52–71.
 • Pregler, A. i Wiatrak, E. (red.). (2011). Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów. Raport OBUT 2011. Warszawa: Centralna Komisja Edukacyjna.
 • Rabe-Hesketh, S. i Skrondal, A. (2008). Multilevel and longitudinal modelling using Stata. College Station: Stata Press.
 • Sfard, A. (2008). Thinking as communicating: human development, the growth of discourses, and mathematizing. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Slavin, R. E. (2012). Uczenie się oparte na współpracy. Dlaczego praca w grupach jest skuteczna. W: F. Benavides, H. Dumont i D. Istance (red.). Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce (s. 248–276). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Szaleniec, H., Grudniewska, M., Kondratek, B., Kulon, F. i Pokropek, A. (2012). Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2002–2010 na wspólnej skali. Edukacja, 119(3), 9–30.
 • Wu, M. (2005). The role of plausible values in large-scale surveys. Studies in Educational Evaluation 31(2–3), 114–128.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2015/3-9-dabrowski-kondratek-gramy-w-piktogramy.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c1eb22d4-68ce-4a8a-a270-36cfe98addef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.