Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 10 | 3 | 331-349

Article title

PRODUCTION-LOGISTIC SYSTEM IN THE ASPECT OF STRATEGIES FOR PRODUCTION PLANNING AND CONTROL AND FOR LOGISTIC CUSTOMER SERVICE

Selected contents from this journal

Title variants

PL
SYSTEM PRODUKCYJNO-LOGISTYCZNY W KONTEKŚCIE STRATEGII PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ ORAZ LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The authors made multi-dimensional review of production and logistic strategies in order to prove their coherence in shaping internal and external supply chain. The paper is concluded with definition of production-logistic system as an object of modeling in transformation of business systems of manufacturing companies. Material and methods: The paper is based on analysis of state of the art presented in the literature on the subject of production and logistics strategies. Publications of key importance were selected to identify genesis and basic assumptions of strategies and their functioning. Comparative synthesis of logistic and production strategies identified is developed with respect to authors' experience in application of predefined tools and methods characteristic for strategies identified. Results: The result of the work conducted is consolidation of production and logistic strategies according to multi-variant customer service and original definition of production and logistic system. Conclusions: Production system and logistic system can and should be treated as equal elements in context of material flows management in internal and external supply chains. Such approach enables modeling of both systems as coherent elements realizing selected strategy of customer service.
PL
Wstęp: Autorzy dokonali wielowymiarowego przeglądu strategii produkcyjnych i logistycznych w celu wykazania ich spójności w kształtowaniu wewnętrznego i zewnętrznego łańcucha dostaw. Artykuł kończy sformułowanie definicji systemu produkcyjno-logistycznego jako obiektu modelowania w transformacji systemów biznesowych przedsiębiorstw produkcyjnych. Metody: Artykuł oparto o analizę literaturową strategii produkcyjnych oraz logistycznych. Przeanalizowano wybrane kluczowe publikacje związane z genezą powstania strategii oraz podstawowych założeń ich funkcjonowania. Syntezę porównawczą strategii logistycznych i produkcyjnych dokonano na podstawie doświadczeń autorów w kwestii zastosowania wybranych narzędzi i metod charakterystycznych dla omawianych strategii. Wyniki: Rezultatem prac jest konsolidacja strategii produkcyjnych i logistycznych zgodnie z orientacją na wielowariantową obsługę klienta oraz autorska definicja systemu produkcyjno-logistycznego. Wnioski: System produkcyjny i system logistyczny można traktować jako równorzędne elementy w kontekście zarządzania przepływem strumieni materiałowych w wewnętrznych i zewnętrznych łańcuchach dostaw. Tak określone podejście pozwala modelować oba systemy jako spójne elementy realizujące wybraną strategię obsługi klienta.

Journal

Year

Volume

10

Issue

3

Pages

331-349

Physical description

Contributors

  • Politechnika Poznańska, Polska Wydział Inżynierii Zarządzania, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań
  • Politechnika Poznańska, Polska Wydział Inżynierii Zarządzania, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań
author
  • Politechnika Poznańska, Polska Wydział Inżynierii Zarządzania, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1ebb047-e01d-4e25-a932-243c2e01330d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.