Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 13 | 2 | 159-169

Article title

Competitive instruments preferred by customers versus the level of pro-environmental activities in a supply chain

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Instrumenty konkurowania preferowane przez odbiorców versus poziom aktywności prośrodowiskowych w łańcuchu dostaw

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The development of competitive advantage through the implementation of green supply chains is an interesting and a desirable way of the company’s development from the perspective of social requirements. However, it is not always reflected in the requirements, which are posed by the market. The objective is therefore to conduct empirical studies as well as to design a model, which shall identify the relationships between the supply chain level of the engagement in pro-environmental activities and competitive instruments preferred by customers. Methods: In order to conduct the research, we conducted direct interviews with the use of a survey questionnaire. The subjects of the survey were medium and big production enterprises located in Wielkopolskie Voivodship. Results and conclusions: One of the findings of the conducted research, among others, was the conclusion that imposing pro-environmental demands from the side of direct customers leads to a higher level of company’s engagement in this area. At the same time, we determined that the market requirements regarding environmental aspects are low. Therefore, there’s an urgent need to develop some incentives, which are activating in this area of suppliers.
PL
Wstęp: Wypracowanie przewagi konkurencyjnej drogą implementacji zielonych łańcuchów dostaw jest interesującą i pożądaną z punktu widzenia społecznych oczekiwań drogą rozwoju przedsiębiorstw, niemniej nie zawsze ma to odzwierciedlenie w wymaganiach, jakie stawia rynek. W związku z powyższym celem podjętych rozważań jest opracowanie modelu umożliwiającego zidentyfikowanie zależności występujących między stopniem zaangażowania przedsiębiorstw w działalność prośrodowiskową realizowaną wzdłuż łańcucha dostaw, a instrumentami konkurowania preferowanymi przez odbiorców oraz przeprowadzenie badań empirycznych. Metody: W celu przeprowadzenia badań przeprowadzono wywiady bezpośrednie na podstawie kwestionariusza ankiety. Podmiotem badań były średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne zlokalizowane w województwie wielkopolskim. Rezultaty i wnioski: W wyniku przeprowadzonych badań między innymi ustalono, iż stawianie wymagań prośrodowiskowych ze strony bezpośrednich odbiorców wiąże się z wyższym poziomem zaangażowania przedsiębiorstw w omawianym obszarze zagadnień. Jednocześnie stwierdzono, że oczekiwania rynkowe dotyczące aspektów środowiskowych są niskie. Istnieje zatem pilna potrzeba wypracowania bodźców aktywizujących w tym obszarze odbiorców.

Journal

Year

Volume

13

Issue

2

Pages

159-169

Physical description

Contributors

author
  • Poznań University of Economics, Poznań, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1ed8288-0a0e-4a75-8c98-5eb77b0cae3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.