Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4 | 6 | 95-107

Article title

Wpływ sytuacji w zachodniej strefie Sahary i Sahelu na wzrost zagrożenia terroryzmem

Authors

Content

Title variants

EN
Impact of the situation in the zone of western Sahara and Sahel on the increase of terrorist threats

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Walki w Libii i obalenie reżimu Muammara Kaddafiego wywołało nową falę zagrożeń w krajach północno-Zachodniej Afryki. Duża ilość broni z zapasów byłej armii libijskiej znalazła się w rękach bojowników Organizacji Al-Kaidy w Islamskim Maghrebie (OAKIM) i rebelianckich grup Tuaregów wspieranych przed kilku laty przez Trypolis. Zbliżenie tej grupy etnicznej z organizacjami terrorystycznymi i przestępczymi operującymi w strefie Sahary i Sahelu było spowodowane jej ekonomicznym upośledzeniem. Terroryści z OAKIM wyspecjalizowali się w porwaniach obywateli państw zachodnich, w czym pomagają Tuaregowie, znający pustynię jak nikt inny. Służą jako przewodnicy, goszczą w swoich obozowiskach terrorystów i biorą bezpośredni udział w porwaniach Europejczyków oraz więzieniu ich w niedostępnych górzystych regionach Sahary. Uprowadzenie we wrześniu 2010 r. pracowników francuskiego koncernu atomowego Areva, zatrudnionych w kopalni uranu w nigerskim mieście Arlit, uderzyło w żywotne interesy Paryża, tym bardziej, że z Nigru pochodzi większość paliwa do francuskich elektrowni atomowych. Sytuacja jaka powstała w strefie zachodniej Sahary i Sahelu spowodowała też niebywały wzrost aktywności międzynarodowych grup przestępczych trudniących się handlem narkotykami i bronią. Coraz więcej „spokojnych” do tej pory społeczności afrykańskich zaangażowało się w przestępczy proceder. Współpraca i przenikanie się kryminalnej przestępczości z terroryzmem motywowanym religijnie wywołało zaniepokojenie zachodnich rządów, które wysłały do zagrożonych krajów wojskowych ekspertów w celu szkolenia miejscowych sił do walki z narastającą falą przestępczości.
EN
Fighting in Libya and overthrowing M. Kaddafi’s regime induced a new wave of threats in the countries of north-west Africa. Large amounts of weapons stored by a former Libyan army fell in the hands of the militants of the Al-Qaeda Organization in the Islamic Maghreb (OAKIM) and the Tuar rebel groups supported by Tripoli several years ago. Close relations between this etnic group and the other terrorrist and criminal organizations operating in the Sahara and Sahel regions were due to economic reasons. The OAKIM’s terrorists specialize – with the support of the Tuareg groups who know desert like nobody else - in kidnappings of nationals of Western countries. The latter serve as guides, host terrorists in their encampments and participate directly in kidnappings and detention of Europeans in Sahara’s inaccessible mountainous regions. The fact of kidnapping in September 2010 the Areva’s – French nuclear consortium – employees (employed at the uranium company in Arlit – a town located in Niger) hit the vital interests of Paris, considering the fact that Niger provides most of the fuel for the French nuclear power plants. The situation which arose in the zone of western Sahara and Sahel caused an unprecedented growth of activity of international criminal groups involved with trafficking in drugs and weapons. So far „peaceful” African communities engage increasingly in criminal activity. Cooperation and infiltration of criminality and religiously motivated terrorism caused concern of the western governments which sent groups of military experts to the threatened countries in order to train the local forces to combat increasing wave of criminality.

Keywords

Year

Volume

4

Issue

6

Pages

95-107

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1f22431-6dcb-4362-a36f-5f856bfc2698
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.