Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 74 | 4 (331) | 166-171

Article title

Amereida: ćwiczenia z polityki. Z Javierem Correą rozmawia Magdalena Barbaruk

Authors

Title variants

EN
Amereida: Exercises in Politics. Javier Correa Talks to Magdalena Barbaruk

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozmowa z jednym z najbardziej interesujących i niezależnych badaczy fenomenu Amereidy przeprowadzona przez Magdalenę Barbaruk w Santiago de Chile w listopadzie 2019 roku w czasie tzw. przebudzenia Chile. Kontekst dokonującej się rewolty społecznej spowodował, że kluczową kwestią okazał się problem szeroko pojętej (a)polityczności tzw. Szkoły z Valparaíso i związanej z nią Amereidy. Powiązana z projektami utopijnymi autonomiczność została przez Correę zakwestionowana w obliczu coraz wyraźniejszej konieczności oporu. Miasto Otwarte staje się miejscem oporu innego niż za czasów dyktatury Augusta Pinocheta.
EN
This interview with one of the most interesting and independent researchers dealing with the Amereida phenomenon was conducted by Magdalena Barbaruk in Santiago de Chile in November 2019, at the time of the so-called awakening of Chile. The context of the social revolt became the reason why the crucial problem appeared to be the widely comprehended (a)political character of the so-called Valparaíso School and Amereida, associated with the latter. Correa questioned autonomy linked with utopian projects in the face of the increasingly distinct necessity of resistance. Open City is becoming the site of resistance different from the one dating from time of the Augusto Pinochet dictatorship.

Keywords

Year

Volume

74

Issue

Pages

166-171

Physical description

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1f31575-3329-4800-9240-0173c396d480
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.