PL EN


2019 | 10 | 131-141
Article title

Bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne jako elementy polityki gospodarczej państwa i ryzyka

Title variants
EN
Social and Economic Security as Elements of the State’s Economic Policy and Risk
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kategorie bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego zaliczane są we współczesnych realiach (społeczno-gospodarczo-politycznych) do jednych z najistotniejszych czynników rozwoju. Oczywiste jest, że każdy rozwój niesie za sobą podniesienie jakości życia mieszkańców. Przez podniesienie jakości życia rozumie się przede wszystkim istotną poprawę stanu poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym środowisku przyrodniczym, uczestnictwo w kulturze, przynależność do zintegrowanej wspólnoty lokalnej umożliwiającej lepszą harmonizację życia codziennego i zawodowego czy możliwość realizacji poglądów w społeczeństwie obywatelskim. Oznacza to, że polityka państwa zmierzająca do szybkiego i stabilnego rozwoju musi uwzględniać bezpieczeństwo w systemie działania gospodarki narodowej.
EN
The categories of social and economic security are included in contemporary realities (socio-economic and political) to one of the most important development factors. It is obvious that every development brings about an improvement in the quality of life. But by raising the quality of life, we mean, first of all, a significant improvement in the sense of security among citizens, living in a clean, healthy, and favorable environment, participation in culture, belonging to an integrated local community, enabling better harmonization of everyday and professional life or the possibility of exercising views in society civil. This means that the policy of the state aimed at rapid but stable development must take into account security in the system of operation of the national economy.
Year
Volume
10
Pages
131-141
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c1f77cfb-2a95-4e33-a319-2b8125b3c431
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.