Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 09 | 155-166

Article title

Nieruchomości komunalne jako element zagospodarowania Szadku

Authors

Content

Title variants

EN
Municipal property as an element of the built environment of the town of Szadek

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Under the Act on local government of 8 March 1990 communes gained legal personality and financial autonomy. To be able to provide for the needs of local communities, communes obtained considerable property, mainly real estate. Municipal real property, which consists of land and buildings, is an important factor in the development of communes. In Szadek, communal land constitutes 5.7% of the town’s area, and municipal flats make up 8.75% of all flats. Municipal estate should be used primarily for public purposes and for providing for local housing need. Other uses include undertakings serving commune development and organized investment activity. In addition, municipal real property trading is an important source of local government income.

Year

Issue

09

Pages

155-166

Physical description

Contributors

 • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego

References

 • Gospodarka nieruchomościami gminy. Gospodarka przestrzenna gmin, t. 8, Kraków 1995.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, DzU 2001, nr 38, poz. 454. Uchwała nr XII/83/2007 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własno ci, Urz d Gminy i Miasta Szadek.
 • Uchwała nr XIV/94/2007 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomo ci mieszkaniowych w prawo własności działek 147/2 i 147/4 zlokalizowanych przy ul. Wilanowskiej 14, 16, 18 i Warszawskiej 17, 19 w Szadku, Urząd Gminy i Miasta Szadek.
 • Uchwała nr XV/104/2007 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych w prawo własno ci nieruchomości, Urząd Gminy i Miasta Szadek.
 • Uchwała nr IX/94/03 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 16 października 2003 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzeda y lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych, Urząd Gminy i Miasta Szadek.
 • Uchwała nr VII/42/95 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 9 lutego 1995 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne na terenie m. Szadek oraz ustalenia ceny sprzedaży 1 m 2 powierzchni, Urząd Gminy i Miasta Szadek.
 • Uchwała nr XXI/211/2004 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzeda y lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych położonych w Szadku przy ul. Widawskiej 26, Urą d Gminy i Miasta Szadek.
 • Uchwała nr XV/186/2008 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 26 listopada 2008 roku. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Szadek na lata 2009–2013, Urząd Gminy i Miasta Szadek.
 • Uchwała nr XXI/156/2008 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szadek, Urząd Gminy i Miasta Szadek.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, DzU 2005, nr 175, poz. 1459.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1f7ab43-6919-4f4b-af8c-b9470bef1a8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.