Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 | 6-20

Article title

Szkice o wartości dziedzictwa produkowanego dla turystyki. Studium na przykładzie amerykańskich przydrożnych atrakcji turystycznych

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule autor podejmuje próbę pokazania procesu tworzenia atrakcji dla turystów i gospodarki turystycznej, zaliczanych w klasyfikacji Swarbrooke’a do trzeciej grupy tj. dla obiektów tworzonych specjalnie dla turystów w celach komercyjnych. Zwrócono uwagę na kontrowersyjne wartości tego dziedzictwa i formowanie na ich bazie pseudoatrakcji, nazwanych pułapkami turystycznymi. Proces ten ilustrowany jest przykładami ze świata i Polski. Jako studium przypadku wybrano przydrożne atrakcje turystyczne, które powstały w USA. Praca ma charakter przeglądowy i oparta jest na analizie literatury przedmiotu, treści stron internetowych oraz obserwacji tego zjawiska w czasie licznych podróży autora po świecie, w tym Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Year

Issue

3

Pages

6-20

Physical description

Dates

online
2016-06-01

Contributors

 • Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

References

 • Banaszkiewicz M., Owsianowska S., 2015, Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego. Turystyka kulturowa, Nr 11/2015 (listopad 2015)
 • Borstin D.J., The Image: A Guide to Pseudo-Events In America. Harper&Row, New York 1961
 • Chmielewski T.J., 2012, Systemy krajobrazowe. Struktura – funkcjonowanie – planowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 408
 • Doroz-Tomasik H., Jankowski G., 2016, Parki tematyczne w Polsce - typologia i analiza globalnego sukcesu komercyjnego, Geography and Tourism, vol. 4, nr 1(2016), s. 23-31
 • Edelheim J.R., Tourist Attractions. From Object to Narrative. Channel View Publications 2015
 • Guinness Book of World Records, (https://www.guinnessworldrecords.com/2015/preview)
 • Helmhausem O., USA. Baedeker., 2008, Wersja Polska, Pascal Bielsko-Biała
 • Heritage: a Gift from the Past to the Future, mission statement, Paris 2000
 • Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., 2012, Krajoznawstwo. Teoria i praktyka. Proksenia, Kraków
 • Kruczek Z., 2009, Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI w., [w:] Kultura i turystyka, razem ale jak, praca zbiorowa pod red. A. Stasiaka, Wydawnictwo WSTH, Łódź
 • Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Proksenia, Kraków.
 • Kruczek Z., 2012, Parki rozrywki na świecie i w Polsce. Stan i kierunki rozwoju. „Turystyka kulturowa , Nr 3, s. 29-40
 • Kruczek Z., 2014, Nowe trendy i innowacje w sektorze atrakcji turystycznych. [w:] Dynamika przemian runku turystycznego. Monografia nr 1. red. Z. Kruczek, Banasik. SET & WSTiJO, Warszawa
 • Kruczek Z., 2014, Od egipskich piramid po disneylandy. Szkice o ewolucji atrakcji turystycznych. Folia Turistica, s. 9-30
 • Kruczek Z., Kruczek M., 2016, Post-industrial Tourism as an Opportunity for Revitalising the Environment of the Former Oil Basin in the Polish Carpathian Mountains. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 25, No. 2(2016), p 895-902, DOI: 10.15244/pjoes/61241
 • McCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2002
 • Łysiak W., 1986, Asfaltowy saloon, Wydawnictwo Polonia, Warszawa 1986
 • Middleton V. T. C., 1988, Marketing in Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford
 • Nowacki M., 2010, Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych, „Folia Turistica”, Nr 23 (2010), Kraków
 • Simpson B., 1993, Tourism and tradition from healing to heritage, Annales of Tourism Research, 20 (1), s. 164–181
 • Smoleńska I.E., Opuszczone miasta jako destynacja turystyczna. Turystyka Kulturowa nr 12/2012. Ss.5 -21.
 • Stevens T., 2000, The Future of Visitor Attractions, Travel and Tourism Analyst, Vol. 1, s. 61
 • Stewart S., 1993, On Longin:Narrative of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir the Collection. Durham, NC, Duke University Press
 • Swarbrooke J., 2002, The development and management of visitor attractions, 2nd edn., Butterworth Heinemann, Oxford s. 18
 • Tomaszewski A., Europa: wartość i świadomość dziedzictwa. [w:] Dziedzictwo a turystyka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1999
 • Twain M., Prostaczkowie za granicą, przekład A Keyha, Akapit Katowice 1992
 • W jakim kierunku zmierza rozwój nowych atrakcji, jakie czynniki determinować będą ich treść I formę? red. Z. Kruczek, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 11/2011 (listopad 2011)
 • Wałkuski M., 2014, Ameryka po kawałku. Wydawnictwo ZNAK, Kraków
 • http://bigidahopotato.com
 • http://carhenge.com/history.htm
 • http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2006404_2006095,00.html
 • http://gigalol.pl/arts/najdziwaczniejsze-potwory-z-amerykanskiego-folkloru,1440,1.html
 • http://roadsideamericainc.com
 • http://roadtripusa.com/route-66/
 • http://traveladvisor.pl/2011/07/swiatynia-karni-maty-szczury-mile-widziane/
 • http://www.askmen.com/top_10/travel/top-10-tourist-traps.html
 • http://www.galkowek.pl/historia-2/wampir-z-galkowka/
 • http://www.grandcanyonskywalk.com
 • http://www.greatpassionplay.com/christoftheozarks.asp
 • http://www.texastwisted.com/attr/bigtex/
 • https://www.google.pl/search?q=The+Great+Big+Idaho+Potato
 • https://www.guinnessworldrecords.com/2015/preview/
 • https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g30165-d144342-Reviews-Cadillac_Ranch-Amarillo_Texas.html

Notes

PL

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1f7ff5f-db57-4e89-bbf5-39bd23c739f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.