Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2/36 | 27-42

Article title

Słuchaj, pamiętaj, ucz

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Listen, Remember, Teach

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wśród wielu dylematów wychowania znajduje się także poszukiwanie układów odniesienia – do źródeł wartości, przekazu dziedzictwa, formacji tożsamości. Niniejsze opracowanie jest próbą sięgnięcia do tekstów zdawałoby się nieaktualnych, lecz przecież nieustannie obecnych. Tekstów, które stworzyły istotne podwaliny dla współczesnej kultury. Autor, odwołując się do wybranych fragmentów Starego i Nowego Testamentu, próbuje pokazać, na ile są one nadal aktualne i mogą być „użyteczne” w poszukiwaniu podpowiedzi dla współczesnego wychowania.
EN
Among the dilemmas of education, there is also searching for frames of reference – to the sources of values, transfer of heritage, formation of identity. This publication constitutes an attempt of reaching for seemingly out-of-date but still present texts. The text which created essential foundations for the contemporary culture. The author, by referring to the selected excerpts from the Old and New Testaments, attempts to show the extent of their topicality and "usefulness" in searching for answers of the contemporary education.

Year

Volume

Pages

27-42

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

References

 • Arendt, Hannah. Między czasem minionym a przyszłym. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1994.
 • Czarnowski, Stefan. Kultura. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, 1948.
 • Flawiusz, Józef. Dawne dzieje Izraela. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2001.
 • Heidegger, Martin. Bycie i czas, tłum. Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
 • Heschel, Abraham Joshua. Człowiek nie jest sam. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.
 • Krajewski, Stanisław. 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas. Kraków: Austeria, 2004.
 • Kwiatkowska Henryka, Czas, miejsce, przestrzeń – zaniedbane kategorie pedagogiczne. W: Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia, red. Aleksander Nalaskowski, Krzysztof Rubacha, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2001.
 • Petrykowski, Piotr. Czy ratować Niniwę – czyli po co nam wiedza. W: Wdzięczność i zobowiązanie. Myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego, red. Czesław Kustra, 195–200. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2009.
 • Petrykowski, Piotr. Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2003.
 • Ratzinger, Joseph. Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do przemienienia. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.
 • Tuan, Yi-Fu. Przestrzeń i miejsce. Warszawa: PIW, 1987.
 • Skarga, Barbara. Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1997.
 • Skarga, Barbara. Ślad i obecność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1f8ea49-e7c7-4141-af8c-1e17ae81d8be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.