Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 (73) | 101-113

Article title

Model pola diagnostycznego jako element wsparcia działań public relations w kryzysie

Content

Title variants

EN
The model of the diagnostic field as an element to support the crisis management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jedną z kluczowych kwestii związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych jest świadomość, połączona z rzeczywistym stanem przygotowania. Nie zawsze świadomość idzie w parze z zasobami i dokumentacją, jaką posiada firma. Tego właśnie zagadnienia dotyczy analiza dokonana w ramach pola diagnostycznego, która jest próbą uchwycenia w obszarze jednej analizy dwóch kluczowych płaszczyzn w wizerunkowych sytuacjach kryzysowych: stanu faktycznego oraz deklarowanego przygotowania ze strony menedżerów.
EN
One of the key issues related to crisis management is awareness combined with the actual state of preparation. However, the awareness goes hand in hand with the resources and documentation that a given company has. This is the subject of analysis carried out within the diagnostic field.

Year

Issue

Pages

101-113

Physical description

Contributors

 • Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Department of Social Communication and Public Relations, Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw
 • Dział badań i analiz strategicznych agencji Exacto, Rzeszów/Department of research and strategy, Exacto, Rzeszów

References

 • Friedman M., Everyday crisis management: how to think like an emergency physician, Naperville 2002.
 • Gackowski T., Łączyński M., Metody badania wizerunku w mediach, Warszawa 2009.
 • Grunig J.E., Instytucjonalizacja, zarządzanie strategiczne i media elektroniczne: czy badania naukowe kształtują przyszłość public relations? [w:] Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu, red. J. Olędzki, Warszawa 2011.
 • Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Warszawa 2015.
 • Khattab U., Fonn S.B., Ali S., Strategic communication management of corporate crises: case analysis, „e-Journal of Social & Behavioural Research in Business” Vol. 8 (2017), nr 1.
 • Łaszyn A., Komunikacja kryzysowa [w:] Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, Wyd. 2, red. B. Janiszewska, , Warszawa 2011.
 • Łaszyn A., Media i Ty. Jak zarządzać kontaktem osobistym z dziennikarzami, Warszawa 2017.
 • Pluta E., Public relations – moda czy konieczność. Teoria i praktyka, Warszawa 2001.
 • Ruff P., Azziz K., Managing communications in a crisis, Burlington 2003.
 • Tworzydło D., Public relations praktycznie, Rzeszów 2017.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1faf9a1-0e1c-4213-9346-9fd89f1ebc6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.