Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 21-28

Article title

AKMEOLOGIA – NAUKA O SYNERGII PODMIOTOWEJ W BADANIACH PROFESJOLOGICZNYCH

Content

Title variants

EN
ACMEOLOGY – THE SCIENCE OF SUBJECT SYNERGY IN PROFESSIOLOGICAL STUDIES

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono źródła wiedzy o rozwoju profesjonalnym człowieka zgromadzonej w akmeologii – nauce o rozwoju człowieka dorosłego na przestrzeni całego życia. Zaprezentowano ideę synergii podmiotowej trzech podstawowych sfer aktywności człowieka: poznania, działania i komunikacji interpersonalnej. Na przykładzie holistycznego podejścia do rozwoju człowieka przeanalizowano treść stanu akme i możliwości jego osiągnięcia w rozwoju profesjonalnym. Przedstawiono możliwości zastosowania zasad i technik akmeologii dla badań profesjologicznych w aspekcie stawania się profesjonalistą i dążenia do kulminacji rozwojowej.
EN
The paper presents the sources of knowledge about professional development of man acquired by acmeology – the science dealing with the development of man considered as a subject of activity over his lifetime. The idea of subject synergy is shown for three main spheres of man activity: cognition, communication and professional activity. The analysis of the man development is carried out in terms of holistic approach.

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Bańka A., Tożsamość jednostki w obliczu wyborów. Między przystosowaniem a ucieczką od rzeczywistości, „Czasopismo Psychologiczne”, 15, 2, 2009, s. 333-360.
 • Ellis A., Die Rational-emotive Therapie. München 1977.
 • Lewin K., Dynamic Theory of Personality, New York, McGraw-Hil, 1936.
 • Maiwald E., Maiwald D., Zur Entwicklung und Validierung von Skalen zur Erfassung von Persönlichkeitsmerkmalen Sozialer Inkompetenz als Beitrag zur Persönlichkeitsdiagnostik bei Psychotherapiepatienten, In:
 • M. Vorwerg (Hrsg.), Zur psychologischen Persönlichkeitsforschung 5. Berlin 1982, s. 127-145.
 • Reis J., Ambiguitätstoleranz. Beiträge zur Entwicklung eines Persönlichkeitskonstrukts. Heidelberg: Asanger, 1997.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, 1995.
 • Ананьев Б.Г.,Человек как предмет познания, Л., 1968.
 • Деркач А.А., Кузьмина Н.В., Акмеология: пути достижения вершин профессионализма, М., 1993.
 • Деркач А.А., Зазыкин В.Г., Акмеология, М. - СПб, 2003.
 • Климов Е.А., Психология профессионала, М. - Воронеж, 1996.
 • Кузьмина Н.В., Деркач А.А., Акмеология сегодня и завтра, „Акмеология”, 1994.
 • Лазурский А.Ф., Франк С.Л. Программа исследования личности в ее отношениях к среде, М.: Русская школа, 1912, Кн. 1, c. 1-24.
 • Лазурский А.Ф., Классификация личностей, 3 изд., П., 1924.
 • Рыбников Н.А., Биографический метод в психологии, „Бюллетени литературы и жизни”, 1918, № 5.
 • Рыбников Н.А., Биографии и их изучение, М., 1920.
 • Рыбников Н.А, Психология и выбор рофессии, М., 1923.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1895-197X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1fddd27-1494-4ced-8e38-550eef488854
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.