PL EN


2012 | 13 | 1 | 184-193
Article title

Optymalizacja produkcji roślinnej jako nieliniowe zagadnienie rozdziału

Authors
Content
Title variants
EN
The optimization of crop production as nonlinear generalized transportation problem
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy sformułowano problem optymalizacji produkcji roślinnej jako nieliniowe zagadnienie rozdziału. Jest to zadanie programowania kwadratowego, dla którego rozwiązania zaproponowano uogólnioną metodę quasi-baz. Rozważania zilustrowano przykładem liczbowym.
EN
In this article, the problem of optimization of crop production was formulated as nonlinear generalized transportation problem. As a solution the author proposed generalized quasi-basis method. The illustrative example completes the presentation.
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
184-193
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
  • Golsztejn E. G., Judin D. B. (1969) Zadaczi liniejnogo programmirowanija transport nogo tipa, Nauka, Moskwa.
  • Liqun Qi (1969) The A-Rorest iteration method for the stochastic generalized transportation problem, Mathematics of Operations Research, vol. 12, no. 1, February.
  • Marszałkowicz T. (1986) Metody programowania optymalnego w rolnictwie, PWE, Warszawa.
  • Sikora W. (1990) Metoda quasi-baz dla problemu transportowo-produkcyjnego z wypukłą funkcją kosztów, Przegląd Statystyczny, 37.1.
  • Sikora W. (1993) Modele i metody optymalnej dystrybucji dóbr, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Sikora W. (2003) Algorytm generujący ścieżek dla zagadnienia rozdziału, w: A. Całczyński red., Metody i zastosowania badań operacyjnych, Politechnika Radomska, Radom.
  • Sikora W. (2004) Algorytm indeksowy dla zagadnienia rozdziału z kryterium dochodu, w: E. Panek, Matematyka w ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Sikora W. (2008) Algorytm drzewa poprawy dla zagadnienia rozdziału z ograniczoną pojemnością pól, w: W. Sikora red., Z prac Katedry Badań Operacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Sikora W. (2010) Dwuetapowe zagadnienie rozdziału z kryterium dochodu, w: W. Sikora red., Z prac Katedry Badań Operacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c200f506-e4f0-4e30-9c11-4e0460d86637
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.