Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 89(145) | 9-28

Article title

Układ pojęć konstytuujących teorię rachunkowości w kontekście nauk ekonomicznych

Content

Title variants

EN
Accounting in the context of economic sciences. Analysis of concepts that underlie theories

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Każda teoria wyjaśniająca zjawiska rzeczywistego świata ma za podstawę pojęcia pierwotne i fundamentalne zasady oraz definicje podstawowych koncepcji, które następnie są materią do formułowania stwierdzeń orzekających, przy zastosowaniu logiki i postępowania naukowego. Powstaje zatem pytanie, czy ten podstawowy zbiór pojęć dla wiedzy zwanej rachunkowością pokrywa się z odpowiednikiem z zakresu ekonomii. Analiza tej kwestii jest bezsprzecznie zasadna, ponieważ już kategoria kapitału ma w rachunkowości nierzadko inne znaczenie niż w ekonomii czy w naukach o zarządzaniu. Rozważania prowadzą do wniosku, że podstawowy układ pojęć konstytuujący teorię rachunkowości jest jednoznacznie określony, natomiast ten stan niekoniecznie występuje w innych naukach ekonomicznych. Różnią się też koncepcje i podejścia do kategorii wartości, co powoduje, że dyscypliny nauk ekonomicznych są w małym stopniu komplementarne.
EN
Each theory which explains the phenomena of the real world has a conceptual framework comprising a set of basic concepts with definitions and fundamental principles. These categories constitute a basis for formulating statements using the rules of logic and scientific inquiry. The question therefore arises whether this basic set of concepts for accounting knowledge coincides with its counterpart in economics. Analysis of this issue is necessary because, for instance, the concept of capital often has a different meaning in accounting than in economics, and still different in management sciences. The analysis leads to the conclusion that the basic system of concepts that constitutes the theory of accounting is internally consistent, which is not always the case with other economic sciences. Besides, the approaches to the concept of value vary considerably, which means that economic disciplines are complementary only to a limited extent.

Keywords

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c205bd4d-bd79-489d-a734-e19b3f178e1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.