Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 9 | rb.ujw.pl/social

Article title

Świat cyfrowy w kształtowaniu nowego ładu w stosunkach międzynarodowych

Content

Title variants

EN
The role of cyber world in creating new international relations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy kwestii, w jakim zakresie globalne sieci przetwarzania i rozpowszechniania informacji kreują sposób działania dyplomacji publicznej. W tekście zostały poruszone problemy funkcjonowania społeczeństwa sieciowego, informacyjnego oraz ich oddziaływania na dyplomację publiczną oraz bezpieczeństwo. Sieciowość nie jest wyzwaniem, ale zaletą dla współczesnych terrorystów. Nowym zjawiskiem w stosunkach międzynarodowych jest dyplomacja cyfrowa, czyli wykorzystanie Internetu i mediów społecznościowych do współtworzenia lub nawet prowadzenia przez współczesne państwa polityki zagranicznej. Często używa się zamiennie takich pojęć, jak „dyplomacja wirtualna”, „e-dyplomacja”, „cyberdyplomacja”.
EN
The paper concerns the issue to what extent the global network processing and dissemination of information create public diplomacy. The text has raised the problems of society network, information and their impact on public diplomacy and security. Networking is not a challenge but an advantage for contemporary terrorists. Digital diplomacy which can be described as using by modern states the Internet and social media to run their foreign policies is a new phenomenon in international relations.

Year

Issue

9

Pages

rb.ujw.pl/social

Physical description

Contributors

  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Dolnośląska Szkoła Wyższa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2064485-7f02-4d13-84f5-b0c5164a7fe7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.