Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2005 | 8 | 317-344

Article title

Doktryna, kult i organizacja Kościoła Mormonów

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Powstanie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormonów) jest fenomenem natury psychologicznej, socjologicznej, a nade wszystko religijnej . Wyznanie, które narodziło się na kontynencie amerykańskim w I połowie XIX wieku, wśród imigrantów przybyłych do Nowego Świata z Niemiec, Skandynawii, Irlandii i Anglii jest ewenementem nie tylko w wymiarze Ameryki. Mormonizm, w trakcie swojej – jak na religię – krótkiej historii, przeszedł ewolucję od sekty pogardzanej i prześladowanej przez otoczenie, do szanowanego i żywotnego wyznania. Artykuł przedstawia doktrynę, strukturę, historię i działalność Kościoła Mormonów w Polsce

Year

Volume

8

Pages

317-344

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

References

 • A. Sakson, Działalność kościołów i wyznań protestanckich na Mazurach, „Euhemer” 1987, nr 1.
 • A. Tokarczyk, Mniejszości wyznaniowe w PRL, „Euhemer” 1968, nr 3-4.
 • A. Tokarczyk, Protestantyzm, Warszawa 1980, s. 222-230.
 • C. Vidal Manzanares, Prekursorzy Nowej Ery, Warszawa 1994, s. 112.
 • J. B. Allen, G. M. Leonard, The Story of the Latter-day Saints, Deseret 1976;
 • J. S. Stehli, Wszyscy trafimy do raju?, „Forum” 1990, nr 14
 • K. Urban, Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991 (zarys historyczny), Kraków 1994, s. 180.
 • L. M. Szwengrub, Mormoni w woj. olsztyńskim, 1Euhemero 1962, nr 3.
 • M. Libiszowa-Żółtkowska, Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce, Warszawa 2001.
 • N. Anderson, Deseret Saints, Chicago 1942;
 • P. Stawiński, Mormonizm, w: Sekty i związki wyznaniowe, red. J. Sztumski, Kielce 2000, s. 86;
 • S. Beżnic, Mormoni - kontrowersje wokół poligamii i Księgi Mormona, „Kwartalnik Religioznawczy NOMOS” 1996, nr 14.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c206cbf6-c018-4541-8b31-eaf9e5cc62f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.