PL EN


2016 | 4(50) | 175-185
Article title

The Prospects Of Economic Relations In The Energy Sector Of The Republic Of Tajikistan And Its Industry Development

Content
Title variants
PL
Perspektywy stosunków gospodarczych w sektorze energetycznym Republiki Tadżykistanu i rozwoju jego przemysłu
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejsze badanie wskazuje na obecny stan stosunków gospodarczych w sektorze energetycznym Tadżykistanu. Energia elektryczna jest podstawą rozwoju kraju, wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i nowoczesnego życia. Bez niej doskwiera ubóstwo. Badanie jest oparte na metodach statystycznych. W latach 2009-2010 udział prądu w ogólnym wolumenie eksportu gwałtownie zmalał, z 6,3% do 0,3%, jako że importować prąd z Tadżykistanu przestał Uzbekistan. Dokonaliśmy również analizy projektu CASA-1000. Projekt ten wskazuje na stanowiącą kamień milowy współpracę Kirgizji, Tadżykistanu, Pakistanu i Afganistanu. Tadżykistan został gospodarzem ofi cjalnej uroczystości rozpoczęcia fazy wdrożenia projektu w dniu 12 maja roku 2016 w Duszanbe z udziałem wysokiej rangi urzędników wszystkich czterech krajów, przedstawicieli międzynarodowych instytucji finansowych, Sekretariatu CASA-1000, darczyńców i partnerów.
EN
This research identifi es the present position of economic relations in energy sector of Tajikistan. Electricity is essential for development of the country, economic growth, job creation, and modern life. Without it, poverty endures. This study is based on statistical methods. In 2009-2010 the share of electricity, in a total volume exports are sharply decreased. From 6.3% to 0.3%, as Uzbekistan has ceased to import electricity from Tajikistan. Also we analized the CASA-1000 project. This project demonstrates landmark cooperation among the Kyrgyz Republic, Tajikistan, Pakistan, and Afghanistan. Tajikistan was confi rmed as the host of the official ceremony launching the Project’s implementation phase on May 12, 2016 in Dushanbe with participation of high-ranking offi cials of all four countries, representatives of the International Financial Institutions, CASA-1000 Secretariat, donors and partners.
Year
Issue
Pages
175-185
Physical description
Contributors
 • Peoples’ Friendship University of Russia
 • Peoples’ Friendship University of Russia
References
 • Azimov H. (2010), Rogun HPP construction management and privatization of its capital, Irfon Dushanbe.
 • Agency on Statistics under the control of the President of the Republic of Tajikistan (2016), http://www.stat.tj/ru/analytical-tables/external-sector/ [access: 28.03.2016].
 • Bilolov F.I. (2013), The project “Increased synergies of national energy efficiency and conservation to improve their energy security programs of the CIS member states’’,
 • Department of International Relations of the Ministry of Energy and Industry of the Republic of Tajikistan country study (Tajikistan).
 • Khasanzoda G.K. (2015), Food security and poverty №2, Statistical Yearbook of Tajikistan in gures, Agency on Statistics under the control of the President of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan.
 • Kuipers, T. (2015), Rogun dam: the strength of the region, http://www.avesta.tj/rogun/16581-rogunskaya-plotina-sila-dlya-regiona.html [access: 28.09.2015].
 • Nizomova T.D. (2008), Tajikistan Industry: current state and prospects for development of trans, “Bulletin of the Tajik State National University”, Sino, Dushanbe.
 • Official website of CASA-1000 (2016), http://www.casa-1000.org [access: 28.03.2016].
 • Official website of the Chamber of Commerce (2016), http://tpp.tj/externalrelations/ [access: 28.03.2016].
 • Statistical Yearbook of Tajikistan in gures, Agency on Statistics under the control of the President of the Republic of Tajikistan (2014), Tajikistan, Dushanbe.
 • World Bank Group [Report] (2015), Tajikistan: Slowing growth, rising uncertainty. Report on the Tajikistan’s economic development, http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Publications/ECA/centralasia/Tajikistan-Economic-Update-Spring-2015-ru.pdf [access: 28.03.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c2070d5d-09e0-495b-9193-a5b941fedd19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.