Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 30 | 103-114

Article title

Wybory parlamentarne 2019 w świetle wybranych sposobów przeliczania głosów na mandaty poselskie

Content

Title variants

EN
Parliamentary elections 2019 in the light of selected methods of converting votes to parliamentary seats

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od początku XXI wieku w demokracji polskiej obserwowane jest zjawisko zwane duopolem PO-PiS, co oznacza przejmowanie miejsc w parlamencie przez dwie główne partie polityczne i stopniową eliminację pozostałych. Początkowo największym poparciem cieszyła się PO, jednak po rządach Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego elektorat zwrócił się ku ich głównemu oponentowi politycznemu, partii PiS. Obecnie PiS wydaje się być w szczytowym momencie swojej dominacji. Wybory do Senatu pokazały, że mimo wygranej w Sejmie, PiS nie rośnie w siłę już tak szybko, a ponowne przebicie się mniejszych partii do Sejmu stawia pod znakiem zapytania dalsze istnienie duopolu. Celem opracowania jest pokazanie efektu jaki miałoby postulowane w niektórych środowiskach wprowadzenie systemu jednomandatowych okręgów wyborczych i alternatywnych sposobów przeliczania głosów na mandaty, jak metoda Sainte-Laguë w wersji podstawowej i zmodyfikowanej
EN
Since the beginning of the 21st century, a phenomenon called the PO-PiS duopoly has been observed in Polish democracy, which means that two major political parties have taken over seats in parliament and gradually eliminated the others. Initially, PO enjoyed the greatest support, but after the rule of Donald Tusk and Bronisław Komorowski, the electorate turned to their main political opponent, the PiS party. Currently, PiS seems to be at the peak of its dominance. Elections to the Senate showed that despite winning the Sejm, the PiS is not growing in strength so quickly, and the re-break of smaller parties to the Sejm calls into question the further existence of the duopoly. The aim of the study is to show the effect postulated in some environments by introducing a system of singlemandate constituencies and alternative ways of converting votes into seats, such as the basic and the modified Sainte-Laguë method

Year

Volume

30

Pages

103-114

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

References

 • Filipiak, M., 2017, Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydentów miast–znaczenie regionalizacji preferencji, Acta Politica Polonica, 42(4), 73-82.
 • Flis, J., Michalak, B., 2019, „Minimalne” manipulacje, czyli konsekwencje polityczne zmiany struktury okręgów wyborczych w wyborach do sejmu RP, Decyzje, (31), 73-90.
 • Jartyś, J., 2016, Kwestie obyczajowe w programie i działalności Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Acta Politica Polonica, 35(1), 59-66.
 • Kowalczyk, K., 2014, Typologia polskich partii politycznych według kryterium programowego, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 73-98.
 • Krzemiński, I., 2016, Wybory 2015, Przegląd Polityczny, 137, 12-25.
 • Maj, P., 2014, Uwarunkowania rywalizacji politycznej Platformy Obywatelskiej RP i Prawa i Sprawiedliwości, Polityka i Społeczeństwo, 12(3), 32-44.
 • Markowski, R., Cześnik, M., 2011, Wybory parlamentarne w 2011 roku–kontynuacja i zmiana, Studia Polityczne, 29, 285-309.
 • Marzęcki, R., 2012, Konstruowanie wzajemnych relacji jako element stylu uprawiania polityki PO i PiS, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 99-116.
 • Sieklucki, D., 2018, Wybory 2015 roku w Polsce: analiza z perspektywy ewolucji systemu partyjnego, Athenaeum, 57.
 • Tyrała, M., 2018, Wpływ postulatów programowych na sukces wyborczy-na przykładzie partii: PiS, PO, ZL w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 61-78.
 • Wilczyński, P.L., 2014, Podział Polski na okręgi jednomandatowe w ordynacji sejmowej, Wyd. Neter, Częstochowa.
 • Wilczyński, P. L., 2014, Wybory do parlamentu europejskiego 2014 – analiza w kontekście problematyki jednomandatowych okręgów wyborczych, Przegląd Geopolityczny, 8, s. 85-104.
 • Wilczyński, P. L., 2016, Analiza wyników wyborów samorządowych z 2014 i prezydenckich z 2015 roku w świetle postulatów zmiany systemu wyborczego w Polsce, Przegląd Geopolityczny, 15, s. 165-186.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c20b578e-826a-4dc7-9d16-5065323e4107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.