Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 | 1 | 317-332

Article title

Metodyka oceny osiągnięć przedsiębiorstwa

Authors

Content

Title variants

EN
Methodology for Assessing Company Achievements

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie metodyki analizy diagnostycznej ukierunkowanej na badanie osiągnięć przedsiębiorstwa. Metodyka ta opiera się na paradygmacie oceny agregatowej, której istotą jest ustalenie syntetycznej wartości stanu organizacyjnego i funkcjonowania przedsiębiorstwa, na podstawie scalenia w jedną całość pojedynczych kryteriów oceny. Charakterystycznym wyróżnikiem oceny agregatowej jest więc wytyczna scalenia pojedynczych kryteriów dla potrzeb uzyskania odpowiedzi na pytanie o ogólną wartość przedsiębiorstwa. W poszczególnych punktach artykułu została przedstawiona następująca problematyka: produktowy i instytucjonalny sens osiągnięć przedsiębiorstwa, cykl procesu badawczego oraz charakterystyka jego etapów tj. określenie struktury kryteriów oceny, kwalifikacja kryteriów oceny, ocena sprawdzająca i kategoryzacja osiągnięć przedsiębiorstwa.

Year

Volume

4

Issue

1

Pages

317-332

Physical description

Contributors

 • Prof. dr hab., Katedra Procesu Zarządzania, Wydział Zarządzania, UEK

References

 • 1. Bąk A. (2004), Metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • 2. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, (2009), A. Stabryła (red.), Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • 3. Hamrol A. (2008), Zarządzanie jakością z przykładami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • 4. Martyniak Z. (1999), Metody organizacji i zarządzania, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • 5. Ogilvy J.A. (2002), Creating Better Futures. Scenario Planning as a Tool for a Better Tomorrow, Oxford University Press, New York.
 • 6. Pawełek B. (2008), Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków,.
 • 7. Pillkahn U. (2008), Using Trends and Scenarios as Tools for Strategy Development, Publicis Corporate Publishing, Siemens, Erlangen.
 • 8. Ralston B., Wilson I. (2006), The Scenario Planning Handbook. A Practitioner’s Guide to Developing Strategies in Today’s Uncertain Times, Thomson South-Western, Mason.
 • 9. Schwaninger M. (2006), Intelligent Organizations. Powerful Models for Systemic Management, Springer, Berlin, Heidelberg, New York,.
 • 10. Stabryła A. (2005), Categorization as an Instrument in Managing Company Development Capacity, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia” nr 3.
 • 11. Stabryła A. (2011), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • 12. Szreder M. (2004), Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
 • 13. Szwabowski J., Deszcz J. (2001), Metody wielokryterialnej analizy porównawczej. Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w budownictwie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • 14. Walesiak M., Bąk A. (2002), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c20e0b52-8562-40ce-a82f-2b214b47466f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.