PL EN


Journal
2013 | 6 | 9-26
Article title

Zmiana systemu partyjnego jako kategoria badań politologicznych

Content
Title variants
EN
Party System Change as a Category for the Political Science Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o kategorii zmiany systemu partyjnego we współczesnej politologii. Celem pracy jest ustalenie istoty procesu zmian systemu partyjnego i jego roli w warunkach transformacji politycznej. Określono specyfikę zmian różnych rodzajów systemów partyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ czynnika podziałów socjopolitycznych na proces kształtowania się systemu partyjnego. Starano się zbadać, w jakim przypadku ma się do czynienia ze zmianą systemu partyjnego a w jakim nie. Podkreślono, że system partyjny kładzie nacisk na partie jako główne elementy składowe, a ewolucja systemu partyjnego jest funkcją zmian, które zachodzą w samych partiach.
EN
Article is devoted to the study of the concept of party system change in the contemporary political science. The aim of the paper is to determine the essence of the party system change and its role in the process of political transformation. The article deals with the specifics of changes in different party systems. A lot of attention is devoted to the influence the socio-political divisions have on the formation of a party system. The author presents the cases when the actual change in the party system has taken place and where it has not. It is stressed that parties are the main components of the party system, and the evolution of the party system is a function of the changes that occur in the parties.
Journal
Year
Issue
6
Pages
9-26
Physical description
Artykuł
Dates
published
2013-10-10
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c211a06c-a940-4011-b3f4-0aefbe939a95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.