Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 7 | 62-71

Article title

Technologie informacyjne w kształceniu technicznym

Authors

Content

Title variants

EN
Information technologies in technical education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono podstawowe przesłanki i powody wykorzystania technologii informacyjnej w procesie kształcenia. Analizie poddano wybrane czynniki warunkujące efektywność i pragmatyzm zastosowania technologii informacyjnych w procesie kształcenia technicznego.
EN
Some fundamental conditions and reasons of information technologies application in education has been presented. Some choose factors determining effectiveness and pragmatism of information technologies applications in technical education has been analyzed.

Year

Volume

7

Pages

62-71

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

author
 • Politechnika Częstochowska

References

 • Białyniecki-Birula I., Białyniecka-Birula I., Modelowanie rzeczywistości. WNT, Warszawa 2007.
 • Czerniechowicz B., Marek S., Szczepkowska M., Główne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw przyszłości [w:] Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, WNT, Warszawa 2008.
 • Furmanek W., Kierunki poszukiwania struktury wiedzy dla potrzeb edukacji technicznej [w:] TIE. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, red. W. Furmanek, W. Walat, Rzeszów 2005.
 • Kęsy M., Problemy dydaktyczne w praktycznym przygotowaniu współczesnego inżyniera mechanika do pracy w zawodzie [w:] TIE. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, red. W. Furmanek, W. Walat, Rzeszów 2005.
 • Kęsy M., Proces dydaktyczny w ujęciu teorii informacji – zagadnienia wybrane [w:] TIE. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej, red. W. Furmanek, W. Walat, Rzeszów 2006.
 • Kęsy M., Tubielewicz K., Kompleksowość procesu kształcenia zawodowego [w:] ETI, Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej, red. W. Furmanek, W. Walat, Rzeszów 2009.
 • Krawczyński E., Talaga Z., Wilk M., Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów, Wyd. szkolne PWN, Warszawa 2007.
 • Krupa K., Modelowanie, symulacja i prognozowanie, WNT, Warszawa 2008.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2003.
 • Wawer R., Animacja komputerowa w procesie kształcenia, Wyd. UMCS, Lublin 2008.
 • Wierzbicki A., Rola techniki w cywilizacji informacyjnej [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego, red. L. Zacher, Warszawa 1997.
 • Zacher L., Wprowadzenie [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego, red. L. Zacher, Warszawa 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-3156

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2139705-d919-43db-bbd0-c0cdc96c455e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.